Благодаря много за отговора!
Последните 24 месеца е бил на 4-ри часа, така че няма да има вариант за по-висок доход.
Ако лице е наето на трудов договор на 4 часа /255 лева/и отиде на борсата, обезщетението му за безработица ще е под минимума 9 лв/ден.
Означава ли това, че автоматично ще му се преизчислят и ще получава по 9 лева на ден, защото това е минимума по КСО?
Ясно е, но дали абсолютната давност в случая ще е 2023 година/след 10 години/, след като НАП присъединяват и следващи задължения?
ДОПК ми е голям проблем. Надявам се някой да помогне, особено ако има практически опит.
Случаят е следния: ЕТ има задължения от 2010,2011, 2012г. През 2013 НАП образува изпълнително дело. ЕТ погасява по малко пари ежемесечно. В момента са останали задълженията от 2012 като най-старо задължение, защото междувременно, всяка сума, непогасена в срок от следващите години, НАП автоматично присъединява към Изпълнителното дело.
Има ли възможност за отписване по давност на задълженията, заедно с лихвите поне от 2012 година?
Мине се не мине и някой задължително подхваща темата, как да направим така, за да регулираме счетоводния бизнес. Истината е, че ИДЕС явно много искат да наложат контрол, не само да събират допълнителни такси, а и да "сложат ръка" на изготвянето на фин. отчети. А ние "простите" счетоводители само да им чиракуваме. Да не говорим, че тази анкета може да се попълни от един и същи човек и 100 пъти анонимно. И после ИДЕС ще кажат, ама вие счетоводителите си го поискахте.
Здравейте! Имаше едно указание на НАП във връзка със ЗДДС и фактурите, които издават ЦПО. Уви, не мога да го намеря в нет-а. Доставките свързани с образование са освободени на основание чл.41 от ЗДДС. Според мен, както тези, свързани с професионалното обучение, така и тези, свързани с ключовите компетентности/в случая"дигитална компетентност/.
Тъй като ЦПО е регистрирано по ЗДДС следва да издам фактури, без начисляване на ДДС, на основание чл.41.
Според консултантите, при издаване на фактура за обучението по КК се начислявало ДДС, така пишело в Указанието, което издирвам?!
Моля, ако някой има практика по въпроса или има под ръка самото указание на НАП да помогне.
Към датата на признаване на прихода ще трябва да се вземат операциите
412/701-100 000
609/4532-20000
или
412/701-83 333,33
412/4532-16 666,67

За мен е логичен втория вариант, но вероятно логиката на НАП е, че ДДС трябва да е начислено върху  дан.основа 100 000 лв. На мен не ми е ясно написан този чл.25 ал.8 и това е.
Физическо лице учредява отстъпено право на строеж на ЕООД нерегистрирано по ЗДДС. Физическото лице и собственика на ЕООД са свързани лица/син и баща/. При датата на учредяването имаме 609/412- 100 000 /паз. цена на апартамента, който ще е обезщетение на сина за ОПС/. Съответно ЕООД се регистрира в 7 дневен срок от издаването на фактурата/съгл. новите промени в ЗДДС/. След завършване на сградата и  разрешението за ползване  /т.нар АКТ 16, примерно след година/, строителят ще трябва да начисли ДДС. Въпросът ми е, съгл. чл.25 ал. 8 от ЗДДС, дан. основа ще бъде 100 000 лв. и ДДС за внасяне ще бъде 20 000 лв. или се счита, че данъкът е включен в тези 100 000 и ще трябва да се внесат 16666,67 лв. ?
Здравейте! ФЛ отдава апартамент под наем. Неустойката при напускане от страна на наемателя без предизвестие е 2 месеца.  Последният превежда тази сума по банковата сметка на наемодателя през 2017. Тази неустойка облагаем доход ли е?
Според текста в ЗДДФЛ, необлагаеми са доходите получени за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.
Според мен, получената неустойка е за пропуснати ползи, но ще се радвам, ако не съм права.
Здравейте!
Някой минал ли е процедурата по пререгистрация на ЮЛНЦ в обществена полза тази година. Разбрах, че се попълва А15 и се прилага Устав. Питането ми по-скоро е първо трябва да се вземе Удостоверение от Окръжен съд или ТР си го изискват служебно?
Здравейте!
В кои случаи се подава Д1 без данни за здравно осигуряване, освен при някои видове обезщетения?
И аз така мисля. Но, ако направят проверка и ще видят, че лицето е прекратило осигуряването си в България. Ще видят, че няма подадена Д7 и според мен ще тръгнат да търсят здравни. Мислех да прикача Е104, което е издадено от НЗОК, за да се представи в Германия. Според регламента не може да има здравно осигуряване в две държави от ЕС.
Цялото семейство се премести в Германия. Мисля, че това в допълнение ще клони в посока, че център на жизнените интереси е Германия, независимо, че тук имат все още недвижим имот. Имат непълнолетно дете, което учи там и се преместиха с него. Целта е да работят и останат там.
До 30.09.17 е самоосигуряващо се лице като собственик и управител на ЕООД. От 1.10.2017 е на трудов договор в Германия и се осигурява там. Относно център на жизнените му интереси трудно ми е да е определя... тук има жилище, което дава под наем, но няма да се връща в България поне в близките години.
Здравейте!
Българско ФЛ до 30.09.2017 е СОЛ в България. От 01.10.2017 работи на трудов договор в Германия. Същевременно ще има доходи от наем за 2017. Не е подавало д7 от 01.10.17, защото внася здравни в Германия.
Въпросът ми е, при попълване на ГДД по чл.50 за доход от наем какво следва да се направи. Принципно, ако лицето е по чл.40 ал.5 от ЗЗО трябва да направи изравняване на ЗОВ спрямо дохода от наем за последното тримесечие на годината. Но това лице не внася осигуровки по този член. Трябва ли да се представи документ от Германия, които да се приложи към ГДД, че е осигурено там и да не прави изравняване?