Става въпрос за лице, което ще гледа дете. Сумата трябва да се плаща официално, за да може да се покрие от работодателя на майката, която ще се явява възложител.
В този смисъл няма как да е под МРЗ, остава варианта с регистрация на изпълнителя по Булстат, но предполагам не е вариант, щом майката търси варианти да се регистрира сама.

Благодаря!
Здравейте,

на ФЛ, което не е ЕТ или самоосигуряващо се лице, се налага да сключи граждански договор с друго ФЛ, което също не е самоосигуряващо се. Целта е всичко да е официално. Въпросът ми е свързан с осигуряването. Чета в Закона за регистър Булстат, че физическите лица осигурители се регистрират. Означава ли това, че въпросното ФЛ следва да се регистрира и под този Булстат да подава декларации за осигуряването и съответно да удържа осигуровки? Или не съм се насочила правилно?
Що се отнася до данъка чета чл. 43 ал. 6 от ЗДДФЛ и той не се удържа от ФЛ възложител, а изпълнителят  сам определя и внася данъка.

Моля, ако някой се е сблъсквал, да сподели дали разсъждавам правилно!

Благодаря!
Разбирам, много благодаря още веднъж!
Благодаря, irenabrili!

Тъй като във фактурата са описани отделните услуги на отделен ред и всяка със своята стойност, аз ще ги посоча по същия начин като съответно посоча един и същ номер на фактура.

А да очаквам ли да се свържат с мен данъчните след подаването му за някаква проверка на фактурите?

Досега не съм подавала такъв опис и затова питам. Извинявам се, ако въпросите звучат елементарно.
Здравейте,

ще задам въпроса си в тази тема, за да не отварям нова. Предстои ми да регистрирам дружество по ЗДДС (регистрация по избор) и след това да подам опис на услуги преди регистрация. Става въпрос за правни услуги за регистрация на дружеството. освен тях във фактурата има и разноски, които са отново такси във връзка с регистрацията, на които е начислено ДДС.

Според мен имам право да включа и таксите в описа по чл. 74 и да ползвам данъчния кредит, но бих искала да чуя и друго мнение. И още един малко "технически" въпрос. При попълването на описа на отделен ред ли да посоча въпросните такси: например на първия ред правни услуги на съответната стойност, на втори ред такси със съответна стойност и т.н.

Благодаря!
Аз не и не знам дали е в сила миналогодишното.
Да, именно. Дали има някъде такава информация? Както и какъв би бил данъка в съответната страна? Аз откъде да знам дали е с 60 на сто по- нисък?
Просто са се опитали да го формулират общо, да обхванат всичко, а не е помислено как практически ще се случат нещата и нужно ли е всичко това.

Да попитам и друго, пак свързано с подточка "н". Че вече от толкова четене, не знам дали не ми се губи нещо.

В подточка "аа" се казва дружеството да не е регистрирано в страна членка на ЕС и в която дължимият данък за доходите, които чуждестранното лице е реализирало от сдлеката да е с повече от 60 на сто по- нисък.... и т.н. Ами ако става въпрос за мой клиент? Той не реализира доход, а ми плаща на мен.

Тази подточка за доставчиците ли е само или и за клиентите?
И още нещо, след подточка "аа" и преди "бб" има съюз "и" т.е. тези двете кумулативно ли трябва да са изпълнени или са алтернативи?
Това имам предвид. Просто е абсурдно. Днес съм изследвала всички вериги, които се сещате- Икеа, Карфур, Технополис и т.н.
Ти си счетоводител на фирма.
Фирмата е купила телевизор от Техномаркет.
Фирмата на която си счетоводител и Техномаркет свързани лица ли са?

Смятам, че да, с оглед на това, че към момента на покупката Техномаркет "се контролира" т.е. е 100 % собственост на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (Лихтенщайн).
Ще дам един пример:

Една от фирмите е закупила телевизор от Техномаркет България ЕАД на 27.8.2014 год.

Проверявам в Търговския регистър и виждам, че Техномаркет България ЕАД до дата 8.10.2014 год. е 100 % собственост на дружество, регистрирано в Лихтенщайн. От своя страна Лихтенщайн е посочено в т. 64 от ДР на ЗКПО и според мен следва, че имаме сделка със свързано лице.

Правилно ли е разсъждението ми според Вас?
 
А как процедирате, за да определите кой контролира контрагентите Ви? (и дали оттам не са свързани лица, макар и контрагента да е българско дружество)

Аз в чудо съм се видяла. Дайте съвет, ако не съм се сетила нещо...
А какво ще кажете за деклариране покупката на ДМА? Те не са счетоводен разход...
Това е едно от нещата, за които се чудя и аз. И другото е как да проследя кое дружество контролира контрагентите ми с оглед на буква "н" от ДР на ДОПК  :hmmm:
Справката не е към НАП, а към общината. Тя е по чл. 61р от ЗМДТ.
При мен в сумата на нощувката се включва и данъка. Така че изваждам сумата на данъка и останалото е приход от нощувката.

Що се отнася до справката не знам какво да Ви посъветвам.

Успех!
Със сигурност пускате фактура за аванс с 9% ДДС. Аз лично не начислявам туристическия данък, преди да са ползвани нощувките.

Когато признавам прихода и приспадам аванса, тогава начислявам и данъка. Той (данъка) се дължи за месеца, през който са реализирани нощувките, а не когато получите аванса.

Дано съм била полезна :)
Здравейте, колеги,

питането ми е свързано с попълването на Справката за звързани лица в ГДД и по- конкретно за влязлата от 1.1.2014 год. в сила подточка "н" на т.3 от ДР на ДОПК.

Чисто практически, как следва да знам всеки от контрагентите ми дали отговаря на тези условия, че даже и лицето, което го контролира?

Вие как процедирате? Имате ли такива контрагенти?

Благодаря!
Здравейте, колеги,

трябва да подам в Декларацията по чл. 55 информация за възнаграждение по ДУК на лице, гражданин на страна членка на ЕС.

Проблемът е, че начисленото и платеното са различни суми.

В началото на годината е доплатена сума за 2013, платено е всичко начислено за 2014, а в края на годината има и аванс за 2015.

И понеже в текста на закона се казва, че декларираме доходите начислени и/или изплатени, не знам коя сума да посоча.

Мисля, че би трябвало това да е начисленото за 2014 год., но тогава защо е записано изобщо и /или изплатени.

Моля, ако някой е по- наясно от мен да се включи, за което благодаря предварително!