И аз си мислех без стажа обаче добавката се изчислява чрез съпоставяне на брутните заплати, поне така са написали. А в брутната заплата влиза и основната заплата и класът. Затова предполагам че и за него се отнася. Повечето ми познати въобще не начисляват никакви добавки, а ползват само чл. 177 от КТ.
И аз мисля така по принцип, но това което ме обърква е чл. 21,ал.2 от НСОРЗ.Според този член ако има актуализация на раб. заплата в месеца на ползване на отпуска се изплаща добавка с процентното увеличение на новата брутна заплата спрямо старата. Така ако променим основната заплата или класа в месеца на ползване на отпуск излиза, че работната заплата следва да е новата изцяло. От друга страна за какво ни е тогава чл. 177 от КТ след като винаги се изплаща новата заплата...
Да, в смисъл е редно да е по- ниска ли?
Здравейте, не съм сигурна по следния въпрос-ако примерно лице има увеличение на класа от 0.6% на 1.2% през м. 05 и в същия този месец ползва платен отпуск примерно 5 дни каква заплата ще получи за м. 05?За отработените дни класът ще бъде 1.2%, начислен върху основната заплата, платеният отпуск ще се изчисли на база предходен месец с отработени 10 дни, където класът е бил 0.6%.Следователно заплатата би била по-ниска заради платения отпуск и ако го нямаше лицето щеше да получи по - голяма сума. Прилагате ли заради променения клас чл. 21,ал.2 от НСОРЗ за да актуализирате заплатата на лицето.?
Вече говорих с Инспекцията по труда,нищо не знаят.Препращат ме към НАП,те били събирали задълженита.В НАП не бяха чували за такава вноска,естествено не ги събират те.Пак звъня в Инспекцията по труда,но от сутринта нямат свободен оператор.Зададох въпроса на страницата на Министерството на труда и соц.политика,ако ми отговорят ще споделя.
С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда законодателят е предвидил, че работодателите с 50 до 99 служители и работници са длъжни да осигурят работа на поне едно лице с трайни увреждания
При неспазване на задължението си работодателят ще дължи ежемесечна компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с трайни увреждания.

Някой има ли информация къде точно се внася тази вноска-институциите ме прехвърлят помежду си...
Благодаря,просто ме объркваше тази непрекъснатост на отсъствието,но пък и за бащинството не е имало обезщетение от работодателя,така че тук няма логика да няма
Здравейте,не съм сигурна какво да правя в следната ситуация-служител ползва 15 календарни дни за раждане на дете и веднага след това,без прекъсване,излиза в болнични.Интересува ме дали работодателят заплаща първите 3 дни от врем.нетрудоспособност за представения болничен лист?
Много благодаря на всички
Да,благодаря много:)
Благодаря за мнението,по принцип и аз съм съгласна,че трябва да бъде така.Объркващо е,че веднъж вече отложения отпуск от 2017г. за 2018г. следва да се отложи още веднъж,но вече поради причина майчинство.
Благодаря на всички за включването,но всичко съм изчела по 100 пъти и единствено съм сигурна,че може да се увеличи давностния срок на платения отпуск,който се полага за целия период на майчинството.Но какво става с натрупания отпуск за годините преди излизане в майчинство и дали те ще изгорят поради невъзможността да се ползват по време на майчинството?
Здравейте,въпросът ми е следния:
Майка излиза от 01.04.18 в болнични за бременност и раждане и ще се върне на работа с навършване на 2 год.на детето.Има неизползван отпуск от 2017г. в размер на 20 дни.Тази година нямаше възможност да ги използва.Интересува ме дали този отпуск изтича по давност през 2019г. или поради невъзможността да се използва в този период, поради отсъствието й от работа,той също може придобие нов давностен срок,който да започне да тече от началото на годината,следваща завръщането на работа?