Някой може ли да помогне ,като се включи по темата! Фирмата има хотел ,който не работи зимните месеци, срокът за това Супто 31 Януари ли остава или може да се подаде някаква декларация , че хотелът е неработещ зимните месеци ?
Здравейте! Майката е прехвърлила на бащата остатъка от 6 месеца до 410 ден. За отпуска по чл 164 за гледане на дете до 2 год , тя иска отново да го прехвърли на нея, а бащата да се върне на работа. В този случай тя подава заявление до работодателя си че ще използва отпуска за гледане на дете до 2год , но подава ли и до фирмата на съпруга си някаква декларация че се отказва той да ползва обещетението !
Здравейте, според Вас ако хотел към който има бар и основен ресторант, персоналът с кой КИД трябва да бъде назначен /за този който е към хотелската част е ясно че е 5510, но този, който е към бара и основния ресторант пак ли е 5510 или е с 5610?
Здравейте! Как следва да се процедира при следната ситуация, тъй като за пръв път ще имам подобен случай! Направена резервация за нощувки в хотел  месец май, плащането обаче е направено през Booking и следователно прихода ще бъде изплатен от тяхна страно до 15 юни! Въпросът ми е какво правя, когато туристът иска да му бъде издадена фактура?
да? попитам кое приложение попълвам, след като майката прехвърля майчинството на бащата след навършване на 6 месеца на детето, приложение 2 ли/? Работодателят на бащата иска служебна бележка с датата на връщане на майката на работа и броя на дните ,които е използвала и съответно  остават /има ли образец за това или е свободен текс? Качвам примерна служебна бележка, дали става?
Справка от предприятието, в което работи
майката (бащата, настойникът)
 
Ръководството на ...
(наименование на предприятието)
удостоверява, че ...
...
(трите имена по документ за самоличност на майката,
бащата, настойника)
работи като осигурен(а) за общо заболяване и майчинство с безсрочен (срочен) до ........................ . 20 ..... г. трудов договор и е ползвал(а) отпуск по чл. 163,ал1,т1 от  КТ за отглеждане на детето (децата) си ........................ ............., род. на .......... 19 ..... г./20 ..... г., в размер ..... дни, считано от .......... 20 ..... г.,
и остава да ползва още ........... дни.
 
................ 20 .... г.
    ........................ ........................ ..................
    (длъжност)
Длъжностно лице:   ........................ ........................ ...................
    (подпис и печат)
    
Забележки:
1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.
2. Излишното се зачертава.

може ли някой да удари едно рамо ,къде бъркам? Болничен за месец април /цял месец, като е продължение и първите три дни са платени в март/ попълвам декл 1така:
в кл.16 -1988
кл.16,2-19
кл.17- 535
кл18- 4,8
Връща ми декларация едно , като посочва недопостима стойност в кл17
какво значение има като какъв питам?
да точно така , питането ми е точно за удържания данък за 2017г , като в договора пише че данъка е за сметка на наемателя
ами и в сметката и служебната бележка пише едни и същи суми
моля за мнение ,вярно съставена ли е така сметката:
Сума -43123.33 лв
Нормативно признати разходи 4312,33
Облагаем доход  -38811,00
Сума подлежаща на авансово облагане -38811,00
Удържан авансов данък -3363,60лв
Сума за получаване -39759,73
За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение. Това е от закона , как да го разбирам?
ЗДравейте! Ако може за малко помощ и насока? Имам болничен в октомври, работникът се съмнява че са му изплатени малко средства по него!Болничния се изплаща на база 18 месеца осиг.доход нада, като в този период  той е на тр договор от 01,2017г,а от 05,2016-12,2016 е получавал парично обещетение за безработица! Въпросът ми е за месеците когато е получавал обещетението , коя база се взема за изчисление?
Благодаря и аз така смятах, но исках и второ мнение! Още веднъж благодаря , Лек Ден!
ЗДравейте! Моля за малко помощ ,че съвсем се замотах и не съм сигурна в себе си!
м08 има 2000 лв за възстановяване
м09 -нула
м10 -20000 лв за внасяне, кои колони следва и суми следва да посоча в декларацията? Благодаря предварително!
Здравейте! За първи път ми се налага да работя ЮЛНЦ и незнам дали правилно съм се ориентирала? Става въпрос за спортен клуб на хора хора с увреждания ,който не извършва стпонска дейност, освен подаване на отчетите към статистиката, в Нап се подава и гдд чл92 1010А /правилно ли е/?
ох, голяма каша, благодаря за отговора!
Моля за коментар , на хора които са имали подобен случай! Има доста изписано по случая, но предимно за невключени документи в дневниците за продажба, при мен случаят е ,че по отчетза продажби е начислено ддс повече отколкото е трябвало, като това е за минал период! Каакви са вариантите, прочетох чл126 ЗДДС, как мислите дали да не включа разликата със знак минус с ддс за текущия месец и да си трая без да уведомявам Нап или това не е добър вариант?
Благодаря за отговора!
Здравейте ,имам едно питане! Апратамент ,който е придобит преди брака, собственост по документи на съпруга, който обаче в момента е извън страната. Съпругата му може ли да го отдава под наем в следната ситуация или необходимо някакво пълномощно?