Искам да споделя с вас следният казус:
Фирма вносител доставя с договор стока за обект в строеж.
По договор количествата са уточнени по спесификация,разделена на три етапа.
Описано е в договора как ще се поръчват ,плащат и срок за доставка .
****Първата доставка е поръчана ,платена на 100 % ,и получена - фактурирана!!!
****Втората е поръчана ,платена на 70 % авансово ,  30 % е платено от клиента преди физическата доставка на обекта - фактурирана !!!

Тук е мястото да кажа ,че срока на производство и доставка на стоката е от 60-70 дни.

За да върви обекта в срок  и да не спира работата ,всяка следваща поръчка се прави почти с получаване на предната.

***** Трета доставка.  по схема на плащане -  идентично с втората.
Но, докато дойде стоката обекта се замръзява от инвеститорът и фирмата изпълнител ,която се явява нашият клиент , няма средства да доплати остатъка от 30 % .
Тъй като нямаше  яснота кога ще се довършва обекта, дали ще се продава ,и въобще какво ще се случва, ние подготвихме договор за съхранение и отговорно пазене  на стоката по трети етап при нас ,до изесняване на случая.

През годините от наша страна са изпращани писма на електронната поща ,като се опитвахме да се свържем с нашите клиенти ,но уви.

След  шест години стана ясно ,че обекта е продаден на друго лице, фирмата с която имахме договор и не финализирани взаимоотношения е обявена в несъстоятелност и т.н

Та ,въпросът ми е ,какво да правя със стоката от третия етап , която на 100 % си е   при нас ,фактурирана отдавна   и с остатък за доплащане 30%. Новият собственик си наема нови строители ,нови доставчици и т.н. Въпросният обект  вече е довършен и работи.
Извинявайте ,но току що прегледах сайта на НАП и не можах да видя къде точно е това заявление ПРИЛОЖЕНИЕ 3 чл 4 ал 5!!! Имам КЕП и искам и аз да  направя това прехвърляне. Блаогодаря!
благодаря, разбрах!
Делфин, мОже и да греша ,но разбрах ,че всяка фирма подава ,щом е изплатила доход и удържала данък.
При доходи от ПОВЕЧЕ  места на едно ЕГН  ,основният работодател прави годишно изравняване ,като подава своите  изплатени доходи ,но включва и доходите предоставени от лицето / сл бележка чл 45/от други работодатели .

Според Вас грешно подхождам,КАТО се опитвам да
1. подавам от Фирма "ХХХ"   ООД за СОЛ личен труд с код 102 и отметка ,че не е основен работодател.
и за същото лице
2. подавам от фирма " УУУ"  ЕТ ,където лицето е на основен ТД .Тук слагам отметка " с годишно изравняване и основен работодател" с код 101 , и се опитвах   да включа и първите доходи от СОЛ

Или Трябва да си ги подавам поотделни, все едно лицето не ми е предоставило служ бележка зо получени доходи от друто място
имам СОЛ личен труд в ООД.За него  с код 102 не основен работодател.

Същото лице работи в друга фирма на 4 часа с ТД.
И за двете фирми ние изготвяме справките.
Та въпросът ми е за лицето във фирмата с ТД ,
Чеквам т.7 с годишно изравняване,въвеждам данните му за ТД ,добавям работодател ,но мога да въведа само код 101 или 103.Работим с микроинвест. Пробвах и директно в програмата на НАП ,там същото!
 Дайте съвет моля, как да постъпя за лицето ,което има данни за подаване на различни основания от двете фирми обединени заедно !
 
 
аз още съм на етап подготовка на данните .
 
Проблема е решен,ура!
Благодаря на ХХХХХ ,нямаше да се сетя да търся друга актуализация!
С версия от 31.01.2020  -  9.01 даваше фатални грешки
С версията от 04.02.2020 - 9.02  вече всичко е О.К.
сега ще пробвам и нея, благодаря!
Във Фейсбук на Кик една дама имаще същият проблем,!
здравейте Колеги, изтеглих новата версия на програмата за ДДС от 31 януари .
При проверка в приложението ми дава Фатална грешка:

Проверка на файл декларация:
сумата на поле 03-31 не съответства на тази в декларацията
сумата от поле 04-41 не съответства на тази в декларацията

Преинсталирах програмката още веднъж.
Рестартирвах компютъра.
Правих записи на файловете на флашка ,на десктопа .

Какъв е проблема незнам!
при вас как е?
Ограничението не се прилага за сметката на ЕТ. Той не е отделен субект от регистрацията си като търговец. В този смисъл тегленето на пари от сметката е теглене от лична сметка
Аз дори не минавам такива операции през касата.
Когато ЕТ тегли пари за лични нужди, операцията може да бъде отразена с:
Д-т Неразпределена печалба / К-т банкова сметка с основание "теглене за лични нужди"
ЕТ, плащайки 15% данък върху печалбата е платил данъка за дивидент, който трябва да заплащат собствениците на дружества с ограничена отговорност при разпределение на печалбата за лично потребление.

въпросът ми беше относно парите на каса в Дт  501 ,от плащания в брой  .
Т.е  не са  теглени от разплащателната банковата сметка на ЕТ  . 
да, точно така " от единият джоб в другия" .

Четейки  новата разпоредба
на чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОПБ, която гласи, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

Имаме Едноличен търговец ,с реализирани печалби и натрупано салдо Кт сметка 107.
в същото време  салдо Д т 501.
Във връзка с новите промени в сила от 02.12.2019 ,да считаме ли че Едноличния Търговец 
не може да си вземе  печалбата от касата и да се осчетоводи вземането Дт 107 Кт 501,

ако има и стари печалби ,някои от които са и над 10 хил лв. 
Основанието винаги е едно и също.
Ако софтуерът е СУПТО, дори да не приемате плащания по банка, трябва да оставите връзката с КА, защото СУПТО търси УНП, за да издаде фактура. Без КА не издава фактура. Запознах се подробно тези дни с въпросния абсурд.
[/quote

дори да не приемам плащания в брой, дори и да дерегистрирам КА ,значи ли това ,че трябва да направя регистрация в НАП до 31.01.2020 на използвания от мен софтуер СУПТО.
За софтуера СУПТО ,който използвам и ще ползвам ,ме увериха ,че ще може да работи и без КА
Здравейте,
имаме само няколко клиенти ,които плащат в брой.
Все още сме под въпрос дали да не минем изцяло на  плащания по банков път.
1.Разговаряхме с въпросните клиенти и няма пречка  да заработим и с тях по банка.
2.Разговаряме  със софтуерната фирма и ни увериха ,че СУПТО  ще работи и без вързан към нея КА .,т.е ще позволява издаване на фактури само по банка.

Въпросът ни е за КА , договорът на който изтича на 01.02.2020 година.
Миналата година закупихме такъв ,който да може да работи и със   СУПТО
Кави стъпки е необходимо да предприемем ние като фирма и сервизната фирма ,която ни обслужва.
Благодаря предваринелно!
благодаря,ще се запозная с тях!
Здравейте,
две фирми и двете с  регистрация  по ДДС до момента имат търг взаимоотношения!
Едната фирма е вносител ,като продава на  свързаната фирма по общите условия ,т.е както на всички други клиенти.

Въпросът:

Редно и законосъобразно ли ще е  фирмата вносител да продава стоката на едро/ на контейнер/
само на свързаната фирма с надценка примерно от 5 до 10 %.
А втората фирма да продава на пазара на всички останали с Т.О., с които е работила до момента?
Идеята  е едната да е само вносител , а другата да продава на клиентите!

Благодаря предварително !

А  какво е АПВ ?
Здравейте ,
днес установихме грешка в Дневник покупки за период 01.12.2019 - 31.12.2019
Объркано е   ддс при внос по Митн декларация. Посочена е по-голяма сума .
Данъчната основа е вярна.
При попълване на клетката по невнимание е посочена цялата сума от МД заедно с мито и ддс.
Резултат за периода ДДС на възстановяване ,доста по-голям от стойността на грешката.

Мога ли да корегирам декларацията сега и да пусна коректната !
Здравейте,
ако има надвнесен авансов данък, като отбележите внесения през годината авансов данък на ред 16 в част IV на приложение 2, то на ред 20 в същата част той ще се покаже.
За улеснение работете с ГДД с баркод.
Здравейте, да попълваме ГДД с КЕП в реално време и да ,всичко си излиза коректно. Въпроса ми беше дали може ЕТ / ФЛ/да ползва частична стойност - примерно 3000   от макс  възможната 7920 лв,
ако ,ДА така ще си покрие авансовия данък и няма да има надвнесен!
Въпроса е дали ако се ползва ,трябва да е в  пълният размер от 7920 ,когато е налице доход от който да се приспадне.
Примерно -   облагаем доход 2018           - 8500 лв по  гдд чл 50
                         размер на облекчението  - 7920 лв
                           остатък                                    580 лв  за облагане
                       данък за  внасяне  / 15% /      - 87 лв
Има надвнесен авансов данък !