С подмяна на стрелата се увеличава полезния срок на годност на актива, така че това според мен е подобрение и би следвало да си увеличите стойността на ДМА.
Здравейте. И аз имам един въпрос - сроковете за издаване на фактура отнасят ли се и за нерегистрирани по ДДС лица.
Ако трайността на тази настилка е повече от 1 година е ДМА.
Когато си самоначислявате ДДС при ВОП с протокол , го обявявате и в покупки и продажби, така че не се отразява на резултата ви по никакъв начин.
Много благодаря за отговора
Физическо лице, което си е плащало здравните осигуровки като безработен последните два месеца от годината е получило наем. Когато си декларира дохода ще му се признаят ли здравните осигуровки като разход за цялата година или само за месеците, през които е получавал наем?
В случая имате ВОП. Правите протокол по чл.117 от ЗДДС , в който начислявате 20 % ДДС и същия го обявявате в дневника за покупки и продажби.
Ще осчетоводите приходи, ако ви изплатят дивидент, а за разходи по закупените акции не може да става въпрос.
Швейцария мисля , че не е член на ЕС и в такъв случай не би трябвало да се издава протокол. А вашата фактура за транспорт е към трета страна и тя е с нулева ставка.
Не съм подавала Д 1 с ел. подпис до сега и не знам дали да дам отметка /става въпрос за самоосигуряващо се лице/ на въпроса прилага ли се  чл.2 ал.4 от Н-8??
Благодаря за изчерпателния отговор.
Благодаря за отговора. Упълномощаването става с пълномощно пред НАП нали или как?
Мога ли с електронния си подпис на физическо лице да подавам данни към НАП за ЕООД,което  обслужвам счетоводно? Мисля че подписа трябва да е на фирма или греша?
Благодаря за отговора, обаче мисля, че при подаването на декл. ще искат пенсионно разпореждане.
Самоосигуряващо се лице започва дейност, а в същото време е подало документи за пенсиониране и впоследствие ще бъде пенсионирано. Де факто, трябва да внася напразно осигуровки, защото когато му излезе решението за пенсия ще се осигурява само здравно. Има ли вариант да не се внасят тези осигуровки?
Не се прави протокол.  В дневника за покупки се отразява в колоната без право на ДК.
пробвайте пак, на мен ми се получи 3 м  2 дни и 4 часа, като въведах  за работа на 2 часа
16.3 е процента,който трябва да пишете  за ДОО и  в друга колонка 5% за ДЗПО.
Благодаря за компетентното участие.