3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
открих отговора в наредба 8 - за гражданските договори в д6 с код 4 горе пиша 01,2016  долу пиша 29,02,2016 и подавам от 01,03,2016 до 25,03,2016.
и аз така, но не е с код 5  а с код 4, но като чета те пак така се подават
извинете, грешката е моя - не с код 5 а с код 4 за граждански договори, но като четох указанията те се подават по същия начин като код 5
какво писахте в 1.9 и в т.18 за д6
Писах и в друга тема, сега видях че има такава за осигуровките от 01,2016. Пуснах д6 с код 5 в  т.9/горе/ 01,2016, защото осигуровките са за м 01,2016 и в т.18/долу/ дата 29,02,2016, защото заплатите са изплатени през м02,2016 и върна че дата в .18 не може да е в бъдещето, т.е не мина.И аз си мислех, че ще има промяна в тяхната система, но при мен нещата не се получиха, а мисля че вярно го правя?
Здравейте, погрешка подадох два пъти д1 за самоосигуряващо се лице / код 12/ през февруари, отнасяща се за в 01,2016. Как да оправя нещата?
Другото което искам да питаме осигуровките за м01,2016 са внесени през м.02,2016, заплатите за м 01,2016 са изплатени през м.02,2016.Подавам д6 като в т,9 пиша 012016, а в т.18 пиша 29,02,2016. и ми връща протокол на които пише "Датата на изплащане / начисляване не може да е в бъдещето" В указанията пише в т.18 да се пише последната календарна дата на месеца, през който възнагражденията са начислени / изплатени?
Здравейте, и аз допуснах грешка от недоглеждане.Програмата ми прави автоматично Д6 и Д1/понякога си мисля , че ако си ги правя на ръка ще е по-добре/.За граждански договор за м.6.2015 имам подадена Д6 със следните данни : осигуровките се отнасят за м 06,2015, в т. 9 062015, изплатени възнаграждения 30,06,2015 в т.18 30,06,2015 /всъщност е изплатено м 07,2015/подадена Д6 01,08,2015. Трябвало е в т.18 да пиша 31,07,2015. т.е. платено възнаграждение за м06 през м 07,2015. И вече съответно подавам Д6 до 25 число на месеца , следваща месеца на изплащане на възнаграждението т.е. до 25,08,2015.Ако оставя така нещата съм в друго нарушение - неподадена Д6 в срок/ако е изплатено през м 06,2015 трябвало е да подам Д6 през м 07,2015 , аз я подавам м08,2015/ Какво да направя? Д6 вече по ел.път не може, само на място.Има ли глоба?
Благодаря, и аз така мисля. :wink1:
Здравейте, имаме един служител назначен  по чл. 111 от КТ, на 2 часа и друг по чл.110 пак на 2 часа.Имат ли право на по 5 дни платен отпуск или нямат, при законовоустановени 8 часа работен ден т.е. по-малко е от половината?
Все още сделката не е финализирана, не мога да кажа дали ще има кредитно известие.Фирмата купувач ще изкупи актива.Не става дума за цесия.Друг въпрос ми изниква, като чета по въпроса разни становища: ние не сме ползвали ДК за този автомобил, следователно на основание чл.50 ал.1 т 2 от ЗДДС  при продажбата му не трябва да начисляваме ДДС, нали така или бъркам, понеже сме регистрарани по ДДС?
Ще издаваме фактура към друга фирма, която ще продължи изплащането на лизинговите вноски към лизингодателя.
Здравейте, преди 2 години имаме закупен на лизинг автомобил, за който нямахме право на ДК .Лизинга още не е изплатен, а шефа продава колата с тристранен договор м/у нас, фирмата кукувач и лизингодателя, актива не е амортизиран разбира се още.Счетоводните операции, при закупуването на автомобила са :
205/159 главница и лихва
625 /159 разходи за бъдещи периоди
Какви операции трябва да взема сега?
Първоначална ст-ст 44905,06
Амортизации 20 636,96
Ост.ст-ст 24268,10
Не знам още за колко ще продава автомобила, но според мен трябва да е поне за толкова колкото е платил до сега на лизингодателя.
Аз мисля 411/709
                 411/4532 това е за издадената ф-ра

                 2415/205   20636,96 начислената амортизация
                 709/205   с коя стойност, с тази на заплатеното до сега на лизингодателя ли?
Какво ще стане със сметки 159 и 625? Трябва ли да се вземе операция159/625 със стойността по 625 сметка, дори и така да е остава стойност по 159 сметка?
И аз така мисля, разходите за гориво и ремонти трябва да са за фирмата наемател, но....като чета чл. 70 ал.2 т1 и т4 разбирам, че всички разходи са за сметка за фирмата намодател, в което според мен няма логика- аз ще плащам горивото на този , който ми е платил - само  наем за колата? Аз ли не мога да го разбера не знам.Звъннах в НАП на опертор и от там ми отговориха, че всички разходи вкл. и горивото и ремонтите, независимо за колко време е наета колата, са за сметка на наемодателя и той трябва да ги отчете като разход?! Незнам дали ако се напише договор, както сте споменали по-горе, в който да се опомене, всички разходи са за сметка на наемателя и следователно да се префактурират дали може - моля  дайте съвет!!!
Благодаря, така е баланса трябва да отговаря на оборотна.
Още нещо, през 2013 когато сме на загуба има внесен авансов данък, четох, че внесения авансов данък намаля печалбата или увеличава загубата както е в моя случай, и съответно 503/452  , после 452/123 за 2013 г. През 2014г искахме и НАП ни го възстановиха, тогава 503/452 и  123/452 със знак минус.Обаче сега виждам че,  в баланса стои минуса на внесени данъци в-у печалбата, в оборотна разбира се го няма като салдо на 452, но програмата ми го изкарва в баланса .Така ли трябва да е?
Здравейте, моя въпрос е следния: За 2013г. имаме  данъчна загуба 2000 лв./ цифрите са примирни/. През 2014 г имаме авансови вноски за данъка по ЗКПО 100 лв.  Печалбата за 2014 г. е 15000лв. Счетоводните операции  за 2014 г са ми следните:
121/123 2000лв. загуба
452/503 100 лв. платен авансов данък
123/452 1300 лв годишен данък по ЗКПО / 15000 - 2000 х 10% , ако  има други намаления или увеличения в годишната данъчна декларация и те се отразяват./
Остатък кредитно салдо на 452 1200 лв. за 2014г
Начално салдо за 2015 г см. 452 1200 лв и платено на 503 см.
Правилно ли е, че тази загуба за първи път ми се случва.
Още един въпрас какви счетоводни операции трябва да взема за покриване на загубата през 2015 г. след Решението на общото събрание на ЕООД-то?
Посочено е данъка с код 8, в т.9 122014 а в т.18 31,12,2014
В Д6 подадена на 23.01.2015 г посочвам сума 280 лв. за ДДФЛ..Това е ДДФЛ за заплатите отнасящи се за м 11,2014 г, изплатени м. 12.2014 г. Тези 280 лв. са внесени по сметката на НАП на 18.12.2014. / знам, че мога да ги внеса до 25,01,2015 г./ През м 01. 2015 г. внасям ДДФЛ 202 лв. за заплатите за м. 12.2014 г., изплатени м.01,2015.За тези 202 лв. ще подам Д6 до 25.02.2015 г. Даже ги внасяме по-рано според мен. И от НАП ми казват, че дължим ДДФЛ 78 лв. В оборотна начисления ДДФЛ по см.454 кр.салдо ми е 280 лв. През м 01,2015г. внасям 280 лв на дебит салдо и се равнява.Къде бъркам?

 Ако данъка за м 10,2014 например ми е 250 лв и изплатя заплати м 11.2014г, данъка е дължим до 25 число на месеца ,следващ месеца през които са изплатени заплатите т.е. 25,12,2014 г./и го внеса тогава м 12,2014/, а данъка  за м 12,2014  е 280 лв. то тогава в обортона за м12.2014 ще имам оборот  кредит 454 280 лв. и дебит см.454 250 лв.Нали остава 30 лв. надвнесен данък, да не говорим ,че ще имам и начално салдо за ДДФЛ м  11.2014?