Здравейте,
казусът е почти същия, но искам да съм сигурна.
Безработно лице е плащало ЗОВ върху 210 лв. по 16,80 цяла година.
През октомври е продало земеделска продукция за 500 лв. - НПР 40% (не е регистриран земеделски производител) = 300 лв.
Таблица 2 попълвам така 210 лв. в колона 4, а в колона 5.6 за октомври 300 лв. и няма довнасяне, нали?
Много благодаря за отговорите.
XXXXX,
много благодаря за бързия отговор. Декларацията вече е дадена.
Случаят ми е подобен с описания от Antea.

Аз съм СОЛ граждански договор на СОЛ - като управляващ съдружник в търговско дружество (не съм свободна професия). Осигурявам се на 420 лв, не изплащам личен труд, засега.
Сключвам граждански договор като физическо лице със СНЦ (сдружение с нестопанска цел) - лектор на обучения (няма нищо общо с дейността на дружеството). Счетоводителката им не е имала такъв случай и се безпокои за разни неща. Ако добре съм разбрала трябва:

1. Да издам документ с реквизитите на фактура (по чл. 7 ЗСч, май?) - въпрос - нали не нарушавам някоя разпоредба? Понеже не съм свободна професия, нямам активен БУЛСТАТ (навремето бях и имах такъв) - в документа пиша само ЕГН, нали?

2. Изплащат ми парите, както са бруто; авансов данък не  се удържа (плащането ще е през март), понеже съм СОЛ, остава да си подам декларация по чл.55 за авансов данък за първо тримесечие, естествено плащам осигуровки върху сумата по ГД.
Какво ме безпокои: в Калкулатора на КиК за граждански договори  няма опция за самоосигуряващо се лице http://www.kik-info.com/calculators/civil_contracts.php
Да не би да има промени в тази посока?

Предварително благодаря.
Да помогна за тълкуването що е "правителствена помощ" и що е "правителствено дарение". Делфине е цитирала определенията.

Как може да разберем дали едно плащане е "помощ". Обикновено го пише в нормативните документи за самата схема - наредба, насоки за кандидатстване и др.

По принцип има 2 вида помощи:

Минимални помощи - до 200 000 евро за 3 последователни данъчни години за 1 предприятие по всички схеми и мерки, получени от всички финансиращи институции, които са под този режим. Най-лесно се разбира дали дадена помощ е минимална, ако се попълва декларация за получени минимални помощи.

"Ново начало" е минимална помощ.
л

"Държавни помощи" - при тях не важи ограничението от 200 000 евро за 3 години, защото се прилага "групово освобождаване" - може да видите ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ.

Според мене почти всички безвъзмездно предоставени средства са помощ (не мога със сигурност да дам пример за схема, която е дарение). Не знам държавните служители, които изготвят тези документи дали са чували за СС-20, но ако срещнете думата "помощ" в нормативните документи, може да се позовете на нея. Погледнах наредбите на някои мерки от ПРСР, които ми приличат на "дарение".  В тях се твърди, че това е финансова помощ и думата "дарение" не се среща. На какво правно основание ще ги квалифицирам като "дарение", след като Министърът е написал "помощ"?

. Така че, майки и бъдещи такива...ако имате интерес, кандитствайте си спокойно!

Драгосакос,

благодаря за споделеното.

Зам. Министър Гечев обеща на 10.02, че ще отворят Млад фермер по новата програма през май 2014 г. Това е както се казва добрата новина.
Лошите (според мене) са две:
1. Ще има пари за много малко малко млади хора - около 1600 човека за 7 години (при 5600 за предните 7 години);
2. Ще цитирам Хайтов: "едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш". Не знам дали ще спазят обещания срок за месец май.

Пожелавам успех на всички майки, които решат да отглеждат 2 в 1 - деца и растения/животни.
Много благодаря Airini,

и аз така разбрах, но ми се стори нелогично - внася се цялото ДДС, а се ползва ДК за част от него (макар че за НАП си е логично  :hmmm:).
Здравейте,

все още обмислям дали да се регистрирам по КО, защото явно осчетоводяването е по-сложно.
Изчетох много неща по темата, но не ми стана ясно следното.

Ако доставчикът не е регистриран по КО, а купувачът е регистриран по КО и са договорили отложено плащане, трябва ли доставчикът да внесе цялото ДДС, когато издаде фактура (възникне данъчно събитие)?
Благодаря
Nean,

много благодаря за отговора.
Наистина това ни е проблемът - как да декларираме нещо, за което не сме сигурни, че е пълно.

Ако науча нещо по въпроса, ще пиша.
Здравейте,

Поводът да пиша е много тъжен - татко ми почина в началото на 2014 г. от инсулт. Оказва се, че човек не може да се отдаде на мъката си, а трябва да се занимава с доста бюрократични въпроси, но какво да се прави....

Баща ми беше пенсионер, но продължаваше по малко да работи. Предполагам на граждански договори. Основно водеше по малко лекции, поне в 2 университета и от време време за даваше консултации на фирми. До колкото знам от майка ми, сумите не са били големи, но вероятно дължим ДДФЛ, поне за 4-то тримесечие. Опитах се да намеря информация, но не успях. Затова моля за Вашата помощ по следните въпроси:

1. Трябва ли да подаваме декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - предполагам да, нали се наследяват и задълженията.
От чие или на чие име е декларацията. Той вече не може да упълномощи никого. Може ли декларацията да е една на негово име, с пълномощно от другите наследници.

2. Обаче как да разбера точно какви данъци трябва да се платят, т.е. има ли начин да разбера със сигурност какви доходи е получил през 2013 г. Разбира се, ще поискам бележки (СИС) от местата, където със знам, че е преподавал или е имал договор, но е възможно да пропусна нещо. Как изобщо мога да декларирам нещо, за което не съм сигурна, че е пълно. Дали в НАП, НОИ или на друго място могат да ми дадат такава информация, за да знам къде да търся служебни бележки?

Цитираното от D.S.Ivanova за пореден път показва колко е зле държавната администрация (в случая НАП) по отношение на законите у нас.

Съгласна съм с аргументите на Katya, VM1 и VK. Към тях мога да добавя.

НАП нямат право да искат документите по т. 1, 3 и 4, защото нарушават Закона за електронното управление

Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.
(2) Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Той предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях.


Това също е глупост Представете заверено копие от договор за счетоводни услуги.
както са писали и други такъв договор не е задължителен - например "оферта + поръчка" също има сила на договор, пълномощно и т.н.

За точка 3 е още по-весело. Освен, че тези документи не са на дружеството, НАП изисква:  "представете заверено копие от съответния документ удостоверяващ необходимата квалификация.". Като чета изискванията с 1 документ не мога да докажа - трябват поне 2 документа за образование и за стаж. За стажа в закона за счетоводството няма никакво определение. То излиза, че като приложа благоприятни за себе си тълкувания, които НАП трябва да приеме заради АПК , и аз имам право да съм съставител на ГФО.  Не ме бийте, няма да правя нещо, което не мога, т.е. истински ГФО.  :wink1:
С пожелание да избягвате близки срещи с данъчните :wink1:

irenabrili,
присъединявам се към пожеланието.

Безспорно най-добре е да се плати по-голям данък, за да няма проблеми с НАП. Освен това, когато ЕТ-то е изпуснато в някоя хипотеза, не знам дали е случайно или важи при всички случаи.

Ако на някого му се случи да/ вече  е приложил хипотеза 2, ще дам аргументи, защо горното становище не се отнася за земеделска дейност.

"В този аспект, предприятието на едноличния търговец не е отделен субект на правото и затова е необходимо да се разграничи качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот: дали като физическо лице, дали като търговец. Такова разграничение е възможно само от гледна точка на друг критерий - в зависимост от характера на действията, които са извършени, тяхната икономическа и счетоводна обособеност и доколко тези действия са покрили понятието за търговска сделка (чл. 286 от ТЗ).
...... Търговското качество на физическото лице следва да се разглежда с оглед характера на извършваните от него сделки и услуги.
"

Обаче според Търговския закон:
Чл. 2. Не се смятат за търговци:
1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;

Това го тълкувам, че производството на селскостопанска продукция от физическо лице,  си остава дейност на физическото лице, а не на търговеца физическо лице (ЕТ).

Аз давам тълкуване, че характера на селско-стопанската дейност е различна не е търговска. И понеже няма изрична законова разпоредба (или поне аз не я знам), че щом имаш ЕТ, всичко минава през ЕТ-то, стигаме до мерене на тълкуванията с НАП. Тогава изваждам чл. 6 от административно-процесуални кодекс (АПК) и искам от 2 правилни тълкувания, да се приложи по-благоприятното за мене.

Дискутирам по принцип. Не убеждавам никого, кое облагане да избере.
irenabrili,

според мене може да попадне и в хипотеза 2 (не само в 3) от цитираното от Вас писмо. В хипотеза 2 няма изискване - да няма ЕТ. 
В този случай получената субсидия, заедно с доходите се декларират в таблица 2 от Приложение № 3 на годишната данъчна декларация с 40% нормативно признати разходи.

Разбира се, ако има данъчна проверка - идея нямам, те дали биха приели това тълкуване (и колко струва да бъдат убедени).
Ако се планира кандидатстване по някоя друга мярка за субсидии (112 млад фермер или 311), тогава се появяват нови аргументи в кое приложение да се включи, но случаят не е такъв.
Аз бих изчислила кой вариант е по-изгоден - и така попълвам декларацията, като се надявам да нямам близка среща с данъчни.

Честита нова година! Нека да донесе здраве, щастие, късмет и успех на всички!

В момента България е към края на изготвяне на правилата за новия програмен период за евро субсидии за 2014-2020 г., след което Брюксел трябва да ги одобри, а всички ние да ги прилагаме.
В България има стотици над 360,000 дребни земеделски производители (ЗП) по последното преброяване. Ясно е, че без инвестиции в ДМА, ДНА няма развитие за тях, затова и тенденцията е те да намаляват (отказ от земеделие и безработица). От друга страна каква инвестиция да се прави за 2-5-10-20 дка земя?

Затова Европа предвижда по голям % субсидия за така наречените „колективни инвестиции“, чието определение е:
„Инвестиции свързани с осигуряване на сътрудничеството между производителите, чрез предприемане на по-ефективни и печеливши инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.“

И досега (периода 2007-2013 г.) съществуваше тази възможност, но ако ЗП-та регистрират обща фирма или кооперации. Обаче при този начин ефектът клони към 0 – 1 заявление по общо 2 програми.

Въпросът ми е дали у нас е възможно да има колективни инвестиции без да се регистрира специално ново юридическо лице – например няколко земеделски производители (физически и/или юридически лица) да закупят общо ДМА (с идеални части) и да го ползват общо?
от счетоводна гледна точка:
1.   Възможна ли е продажбата на 1 актив на няколко лица (може ли и как би се издала фактура)?
2.   Ако тези лица правят амортизации – възможно ли е и какви проблеми биха възникнали?
3.   Всякакви други счетоводни проблеми и усложнения….
4.   Кои закони в България са пречка за колективни инвестиции (ако се налага, може и да се променят).

ПП Държавните институции също ще обсъждат тези въпроси (надявам се), но за счетоводните проблеми едва ли някой ще се замисли, преди да почне прилагането (последното е емпирично наблюдение).
МАТ65,

няма такива указания на МЗХ (ДФЗ) и не може да има. Както казваш - данъци и счетоводство не са тяхна работа, та да дават указания.

Ако искаш да си спокойна (бетон) - вземи и попълвай "Книга за проходите", "Книга за разходите" и "Инвентарна книга" (за ДМА - трайните насаждения и машини, ако има). С тези 3 книги могат да се вземат и над 2 млн. лева по мярка 121 от ЗП, които са физически лица.

Иначе проверяващите, особено в регионалните структури в провинцията дрънкат "велики бисери". Мога да напиша цяла книга - например "докажете, че дървото съдържа целулоза", "защо тракторът е на полето по време на проверката и работи", "този застраховател не го харесвам, сключете още 1 застраховка" и т.н. Гадно е, но често в този случай чакат да чуят "може ли да се направи нещо" и жест на благодарност.

Решението е: Питаш "Къде го пише, покажете" или "ОК. Включете го като забележка". Преди да напишат нещо, се замислят. За горните 3 примера, само първият за целулозата го включиха, в останалите 2 казаха "ОК, от мене да мине" и си свършиха работата, без без допълнителни стимули.
Ако не отговарят - казваш им, че ще пуснеш питане до централното управление в София - имейл chastni_prsr@dfz.bg.
Пробвай да им пуснеш и този въпрос, ако искаш. Не препоръчвам телефон - няма доказателства за получения отговор.
Твърдо съм против периодичните изпити.

С риск да ядосам дискутиращите, ще изложа някои други мисли по въпроса.

Действащите изисквания за счетоводство са прекалено високи за малкия бизнес. Трябва да се облекчат до степен, която позволява на микро-предприятията да работят почти сами (почти без счетоводител). По-голям приход, повече счетоводство, но в разумна степен. Ами сега се попълват десетки документи и декларации. Да не забравяме, че това създава работа за счетоводителите и разходи за предприемачите.

В работата си се налага да гледам отчетите на клиентите си. В някои от тях има меко казано несъответствия (грешки, дори глупости). Тези отчети са изготвени от две групи "счетоводители" (кавичките не са случайни) - бивши и настоящи данъчни, както и "мама е счетоводител и тя оправя нещата". Малко отклонение - поради безумия в други наредби, несвързани със счетоводството, отчети трябва да изготвят и лица, които по принцип не са длъжни, дори за неактивни предприятия се пускат нулеви баланси.   

Добре е да има регистър, в който да се проверява кой може да съставя отчети. Дали да е за физически или юридически лица не съм компетентна да дам мнение.

И последно за любителите на сравнения с други професии. (Аз лично предпочитам всеки да гледа в собствената си паничка и да не извинява своите грешки с чужди). Ще дам пример къде се изисква специален курс. Макар да разбирам аргументите на Европейската комисия при въвеждане на това изискване, смятам, че у нас прилагането е смехотворно. А и този платен курс трябва да се кара на всеки 2 години (не е записано в наредбата, защото не са минали 2 години и изпълнението мярката за субсидии е около нулата).

НАРЕДБА No 10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г.
чл. 28, ал. 3: 
5. отговорният експерт по ал. 1, т. 3 трябва да е преминал курс по законоустановени изисквания за управление и условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) No 73/2009 и приложения II и III;
6. обучението по т. 5 т рябва да е по учебна програма, одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните;
7. обучението по т. 5 се признава, когато е проведено от висше училище, акредитирано по професионално направление "Ветеринарна медицина" и/или професионално направление "Животновъдство".
По мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" няма специални изисквания за водене на счетоводство. Също така при подаване на заявки за плащане не се изискват някакви счетоводни документи. Само удостоверение за липса на задължения. Това е най-лесната мярка от ПРСР.

Имайте пред вид, че трябва всяка стопанска година да се пререгистрирате като ЗП по наредба № 3.  Срокът по принцип е до 28.02, но за всички фермери, които имат проекти по ПРСР е направено изключение и може да се пререгистрирате цялата стопанска година - от 1.10 до 30.09 на следващата година.

Плащане на осигуровки: трябва да плащате поне за времето (дни, месеци), в които има работа в земеделието и да пускате всички свързани декларации.  Ако не плащате осигуровки проблемите са основно с НАП. но и ДФЗ в даден е възможно да откажат да ви платят и тези 1500 евро/годишно, ако сте неактивни като ЗП (засега не съм чула за такъв случай по 141).

"Документиране за приходи" - Ако има проходи, това се прави с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (доходи на физически лица, Приложение 3). Дори и да не декларирате всички приходи, добре е да пуснете декларация поне за част от тях. Така или иначе трябва да пуснете декларация поне за получените пари по мярка 141 (за 2012 г. за тях се плаща данък общ доход).
За всяка продажба на продукция се прилага общият ред.
За наше улеснение и удобство, както винаги - добре поднесено, кратко , точно и ясно резюме. Благодаря, Катя !  :give_rose:


 Подкрепям напълно. И аз благодаря.

По принцип смятам, че броят на фирмите, които ще се регистрират ще е малък. Но явно ще режимът ще засегне много повече фирми.

Лично аз смятам да се регистрирам.
Ако режимът КО създава неудобства на счетоводителите на моите клиенти, искрено се надявам те да препоръчат на своите шефове незабавно плащане  :bow: (И аз не обичам отложено плащане по причини различни от счетоводните). 
Призивът да не се работи с фирми, регистрирани по КО няма да даде 100% резултат - при избора на доставчик има и други критерии, на "купуващите" в дадена фирма не им пука много за счетоводните неволи. И да не забравяме, че някой лош доставчик може да Ви изненада и да вземе да се регистрира по КО след подписване на договор.  ;D
предлагам колеги да се разработи конкретен пример с пълна схема на счетоводно отчитане, но не в теоретичния пример с 300 лева, а например с 93.20, 157.50,и 100,30, която е практика в случая на частични плащания, защото имали формули има проблеми :no:

Да допълня create с друга формула:
ДДС = частично платена сума : 6
пример: 157,50 ; 6 = 26,25 ДДС

Данъчна основа = частично плащане (с ДДС) : 1.2
157,50 : 1,2 = 131,25

Това е математика за 4-5 клас. Не разбирам защо сте толкова против, но аргументите за сложно изчисляване на ДДС са пресилени. Освен това, доколкото знам, счетоводителите ползват софтуерни продукти, така че да му мислят програмистите (за тях задачата как да махнем ДДС е смешно лесна).

Съгласна съм, че българското прилагане и най-добрата идея, може да докара още бели коси и на счетоводители и на предприемачи. Но това не е причина да се отказваме от добрите идеи, а да искаме по-добро прилагане.

Прочетох концепцията. Там пише, че във фактурата трябва да има ред "касова отчетност", иначе режимът не се прилага. Излиза, че е въпрос на договореност между страните по сделката дали да се прилага. Защото, което е предимство за едната страна, много често е недостатък за другата.

При сегашния режим, в ролята ми на доставчик, не стига, че се съгласявам с отложено плащане, ами трябва и да кредитирам клиента, като внеса ДДС-то, а той да ползва данъчен кредит (ако има това право, защото в моя случай понякога кредитирам държавата).

От инфото, което видях съм "ЗА". Работя само с плащания по банков път (нямаме избор с клиента, но това е отделен въпрос). Ако клиентът не иска касова отчетност на ДДС-то, да си търси друг доставчик.  ;D


Не съм счетоводител, по-скоро разбирам от Мярка 112 "млад фермер.
Не знам колко ще съм полезна, просто ще споделя информация и евентуално какви други въпроси могат да възникнат.

Знам, че има много млади фермерки, които ползват майчинство - по време на кандидатстване и по време на изпълнение на проекта. Не са се оплаквали, че не получават обезщетения, но не знам дали и как решават въпроса.

Драгосакос, можеш да кандидатстваш с намерения за  засаждане в растениевъдство (включително за гъбите). Просто в бизнес плана се записва кога ще започнеш. Така може да избереш удобен период.


На сайта на МЗХ има въпроси и отговори за млад фермер http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/42. Малко са стари, но това е още валидно. ДФЗ не се интересува дали се плащат осигуровки като ЗП (и в наредбата не пише такова изискване). Защото това не е тяхна работа. Това не значи, че не трябва да се плащат осигуровки, когато са дължими.

Цитирам подобен въпрос от стр. 19


Въпрос:
Могат ли да кандидатстват по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” жени, които са в отпуск по майчинство?
Отговор:
Могат да кандидатстват, ако отговарят на всички изисквания. Обърнете внимание на следното условие, което е заложено в наредбата „В случай, че ползвателят на помощта има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.”
Във конкретния случай този член означава, че ако са имали трудови или служебни правоотношения, преди да излязат в отпуск по майчинство, ще се наложи след евентуално одобрение на проекта да предприемат съответните мерки.

Пожелавам ти да те одобрят. Но няма да е декември. По-скоро след февруари, лично мнение.
И аз благодаря за разясненията.

Като представител на дребния (направо микроскопичен бизнес) с неритмични приходи съм твърдо "ЗА" този режим. Не случайно е въведен от толкова много страни от ЕС.
Освен големите фирми и държавните организации бавят плащанията. При последните бюрокрацията е огромна. Плащането е минимум 2 месеца след издаване на фактура, ако имат пари. Личен опит. Но ако нямат пари за тази сделка (случва се при еврофондовете, защото и те чакат плащане), може да минат и над 6 месеца. Ето това си е безобразие - дребният бизнес безлихвено да финансира бюджета.

Бесен съм като го чета това, дами и господа  :no:
Значи - всичко ще се стовари отново върху нас - счетоводителите.
Иначе, благодаря за материалите и разясненията!  :bow:
Поздрави!  :wave:  :give_rose:

Не мога да преценя колко ще затрудни счетитата. Но тук лекът е ясен - повече работа, по-високо плащане. Предпочитам да платя на счетоводител, вместо да чудя откъде да взема пари за ДДС по неплатена фактура.