Здравейте,може ли да ми помогнете какво да правя в следният казус.Фирма ЕООД назначава работник за един месец ,като този месец обхваща февруари и март.За тези два месеца са подадени съответно месец март и месец април  в срок декл. обр.1 и 6,но тъй като м.април остава само сол да се осигурява ,май месец съм пропуснала да подам декл.  6 за удържаният данък за м  .03 на напусналият работник.Осигуровките и данъка са внесени на 24.04.Има ли вратичка да избегна глобата?