Много важен въпрос във връзка с погасяването на публични задължения по давност е конкретно за задълженията към общинската администрация, що се отнася за Местни данъци и такси. Питането на vilito_ засяга много проблем с този въпрос, но за съжаление, засега не му/й е даден тук отговор. Навсякъде се коментира погасителната давност на задължения към НАП, но не и към общината, каквито са данъците за жилище. Според ДОПК общинските взамания също подлежат на погасяване по давност по Чл. 171, доколкото са публични . – „(1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение”. Каква обаче е конкретната процедура ДЕЙСТВИТЕЛНО местната администрация да приспадне задълженията за данъци за имущество по тази алинея и да ни констатира тези промени? Какъв документ се подава, до кого, в какъв срок и къде е описано това, за да го ползваме като основание? И основано ли е правно да не се разрешава от местните администрации на погасяване след подадено заявление – както в случая изложен от vilito_.  За погасяване по давност на задължения към НАП има достатъчно информация и в интернет - http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/22/2107911_za_otpisvane_na_danuk_po_davnost_triabva_vuzrajenie/. Но не е така за погасяването към Местни данъци и такси (данъците за имущество са към тях, не се плащат към НАП, както знаем), а следва да важи същия принцип за погасяване. Липсата на разяснение вероятно е обвързано с практика местните администрациите да отричат правото за погасяване като действително приспадане по 5-годишен срок на давност. Как да избегнем това и да упражним полагащото се право и за данък жилище? Моля хора с опит по такава процедура и други компетентни да помагат. Благодаря!