Здравейте,

След втори ден лутане из страницата на АМ и форуми, все още не успявам с категоричност да си отговоря на казуса. През последните пет години имаме получени 2 пратки, за които се е наложило освобождаване на митница. Имаме издадени EORI номера на двете юридически лица, които са получатели на пратките.

Описаната ситуация задължава ли ни да направим пререгистрация? В случай че сме задължени да се пререгистрираме, но не го направим какви пречки ще постави това пред нас?
Определяща е брутната сума - това е доходът на физическото лице.
Скоро правих регистрация по ДДС без договор, но фирмата беше новорегистрирана, без дейност до момента

И аз минах наскоро през две подобни регистрации, като фирмите се регистрираха при достигане на оборота. Не съм прилагала договор, защото такъв не съществува. Само декларация, попълнена от управителя относно лицето, което извършва счетоводното обслужване.
От личен опит с друго естество доходи, ако в договорът е вписано, че лицето е задължено да си внесе данъка, дори и това няма да ти искат :)

А дали това важи и в обратната посока? Т.е. когато изплащаме доходи на чуждестранни лица /ФЛ и ЮЛ/ дали бихме могли в договора да заложим подобна клауза и съответно чуждестранното лице да не ни представя документ, че е местно на съответната държава и е действителен получател на дохода. Можем ли да се позовем на този текст в договора и само на това основание да не удържим данък, ако в конкретната СИДДО е по-малко от 10%?
Точно така е, както си написала. От издателството в UK би следвало да ти поискат да докажеш, че лицето е местно за BG, както и това, че е действителен получател на дохода. Това за тях ще бъде основание да не удържат данък.
Здравейте,

Имам казус по префактуриране на разходи към контрагент от ЕС, регистриран по ДДС в UK. Разходите, които следва да документираме към тях са нощувки /тук в БГ/ и самолетни билети UK-BG-UK. Следва ли да се начисли ДДС във фактурата, която издаваме към тях?

Благодаря предварително на всички, които се включат по темата.