Местно лице по чл.4 ЗДДФЛ работи 6 месеца в рамките на годината в Германия по ТД.  В останалите 6 месеца се самоосигурява тук като собственик на ЕООД, без доход.

След консултация с методолозите излезе, че доходът от Германия трябва да се декларира в прил 9, конкретно с Германия методът на облагане бил "Освобождаване с прогресия" , после дохода целия се декларирал като данъчно облекчение в приложение 10

Самоосигуряването тук само го посочвам в Таблици 1 и 2 за авансово внесени осиг вноски,  тъй като не е изплатен доход

Пропускам ли нещо?
Ние сме ЮЛ,  ДЗЛ (извършваме независима икономическа дейност), ДДС нерегистрирани сме

Предоставили сме услуга на ФЛ от ЕС, не знам дали той е ДЗЛ или не, предстои да разбера. Тоест не знам дали като физическо лице той извършва независима икономическа дейност или не

Ако извършва независима икономическа дейност, т.е. е  ДЗЛ (макар и без ДДС регистрация? ), съгл чл21 ал 2 ЗДДС мястото е там, и трябва да се регистрираме и ние съгл чл 97а

Ако той не извършва независима икономическа дейност, т.е. не е ДЗЛ, то тогава мястото съгласно чл 21 ал 1 е в България, и бихме се регистрирали по ддс ако превишим облагаемия оборот от 50 000

благодаря ви, така е
но пак не се ориентирам добре:
 
- ако физическото лице е ДЗЛ, но нерегистрирано под ддс - и българското не се регистрира. Ако е ДЗЛ, регистрирано по ддс, и българското се регистрира

 - във втория случай другото дружество така или иначе е ДЗЛ, нерегистрирано по ддс - нашето също не се регистрира

- в третия случай също става въпрос за ДЗЛ, там е ясно че се регистрира
Здравейте,

Българско дружество, нерегистрирано под ДДС предстои да извършва услуги от консултантски естество на лица от ЕС. Визирам следните три случая:

 - българското  ЕООД фактурира  Физическо лице, местно на страна членка, нерегистрирано под ДДС -  не възниква задължение за регистрация под ДДС на българското дружество.

 - българското  ЕООД фактурира  дружество в ЕС, нерегистрирано под ДДС -  не възниква задължение за регистрация под ДДС на българското дружество.

 - българскотото  ЕООД фактурира на дружество от ЕС, регистрирано под ДДС - българското дружество трябва да се регистрира под ДДС по чл 97 или доброволно

Правилни ли са заключенията ми ?
Благодаря 
тоест за всичките започват да текат нови пет години?
Здравейте,

давността на осигуровки и ДОД, дължими 2014 г изтича на 01.01.2021г нали?
Получено е Съобщение по чл 221 от ДОПК , то спира ли давността ?

В случай че не (в което се съмнявам, но все пак :)))  - как се отписват тези задължения?

На лихвите 3 год ли е давността?
Проверих  го, тиква се до т.16 квадратчето, че е само за ЗО , съжалявам за спама
Здравейте,

Собственик на ЕООД пенсионер полага личен труд в дружеството си, осигурява се само здравно.
Как се отразява това в Д1? Осиг доход се попълва в т.27 и съотв в т.28 се попълва 8%?

благодаря
Здравейте,
Детето тръгва на ясла и трябва да се подадат документи за 50% обезщетение за отглеждане на дете до 2г

Кои приложения се подават в НОИ и от кого?

От прочетеното до тук мисля:
Приложение 7 - Раздел ІІ промяна в обстоятелствата точка 3 от датата на натаняване в яслата
Приложение 8 - Раздел І

От работодателя ли се подават в НОИ? Срока пак ли е 10-то число на месеца, следващ месеца на постъпване на детето в яслата?
Понапреднах малко по въпроса, декларира се , това е доход по пар 1 т.26 буква е от ДР на ЗДДФЛ
Лицето попълва приложение 9 и 10
Някой попълвал ли е приложение 9?
Подава се, просто данъчната основа ще е 0 и няма да се дължи данък, но трябва да се декларира
Местно лице работи на трудов договор в Германия за 6 месеца в годината. Този доход трябва ли да се декларира тук с приложение 8?
Вярно е, имат

Облагаем доход

Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

благодаря
благодаря ви,

а съпрузите по начина който съм описала по горе ли подават декл? Предполагам с код  501
Въобще не се сетих за СИО , благодаря ви

СИО е, и ако е купен например за 80 000, а продаден за 100 000, то тогава

100 000 - 80 000 = 20 000 данъчна основа
единия съпруг подава 10 000 данъчна основа и плаща данък, другия съпруг също 10 000
 и плака данък- така ли е ?

Имам и още един въпрос, за който се извинявам, но  - ако не се подаде този апартамент, как може да се установи това? Продаден е на друго физическо лице
Здравейте,

ФЛ продава през 2017 апартамент , който е купил в 2016. Пак в 2017 продава също и парцел, който е купило през 2011

Само апартамента ли декларира?
Здравейте,
имам лице, което работи в Бг като СОЛ през част от годината и през останалата част заминава в чужбина и работи по ТД в страна от ЕС
Подавам и декларация за започване и прекъсване на дейност като СОЛ, чудя се само как стои въпросът с Декл 7 и здравните осигуровки за периода, през който лицето е на ТД в ЕС
В момента подавам такава от деня на прекъсването на работата на СОЛ и си и текат здравни за периода, в който не е  в БГ
Аз съм го подавала с 10 нули, всичко си е ок
Здравейте,

ще даряваме стоки, които предстои да закупим. При покупката няма да ползваме данъчен кредит, което значи че няма да правим корекция на ДДС при предаването

В този случай нужно ли е да се издава протокол / фактура с 0 ДДС (може би на основание чл 50 ЗДДС) и да  се включва в дневника?

благодаря предварително