По отношение на уволнението - няма никакви пропуски. Заповедта за уволнение е издадена съвсем правомерно на 22 юли по време на болничен. Инцидент - имах предвид здравословен инцидент - общо заболяване - не е трудова злополука. Лицето ще получава ежемесечно болнични листове, и не е въпрос дали НОИ са съгласни да ги плащат - статията на Боряна Георгиева дава отговор - чл.42 ал.1 от КСО - прекратен е БЕЗСРОЧЕН трудов договор с предизвестие от работника..
И сега по основния въпрос - за здравно осигурителните вноски - чл. 40 ал.5 от ЗЗО заедно с препратките, дава отговор - трябва лицето да ги внася за своя сметка.   Остана нерешен въпроса с регистрацията като безработно лице - една регистрация, макар и за 4 месеца, ще  носи осигурителен стаж, но от друга страна  две обезщетения не ми се струва възможно, от трета страна - това с отлагането - не ми става много ясно.
Благодаря за коментарите.
Честно казано - аз за второ обезщетение не претендирам, и не давам никакви надежди на лицето.   По-скоро исках да съм сигурна, че като го карам да си плаща здравните вноски за своя сметка в размер на 1/2 от МОД за СОЛ, няма да го набутам да харчи ненужно пари. 
За един от по-редките случаи. Имам лице, което е подало предизвестие за напускане, и съответно има издадена заповед за освобождаване, считано от 22,07,2019 г. Обаче от 13 юли, преди датата на уволнение, поради инцидент, има болничен лист, и нетрудоспособността ще продължи около 6 месеца. Изяснено е с НОИ - ще получава обезщетение от НОИ, като болничните листове ще се подават чрез последния работодател. До тук е ясно.  Въпросите ми са следните : 1. Трябва ли лицето да подаде декл обр.7 и да си плаща здравни осигуровки като безработно лице за времето след 22,07,2019 г до момента на възстановяване на работоспособността ?  2. Трябва ли лицето да се регистрира на трудовата борса като безработно и ще получава ли обезщетение като безработно лице в следващите 4 месеца, т.е. лицето има ли право на това второ обезщетение, което много ме смущава.   Надявам се на Вашата помощ.
Аз имам обратният случай и питам, за да не сгреша:  Клиентът ми имаше ЕООД - търговска дейност, и ЗП като физическо лице. Осигуряваше се през ЗП, но на 420 лева.  Дейността в ЕООД е прекратена, и подавам само нулеви декларации по ЗДДС.  Сега се колебая - има ли основание осигуряването да мине на 300 лева ? или да продължавам на 420 ? През м. октомври  ЕООД-то  ще падне под прага за регистрация по ДДС и ще подаде документи за отрегистриране, и намерението на управителя е повече да не работи с това ЕООД, но няма да го закрива в ТР.  Та в тази ситуация - имам ли основание да намаля осигуровките ?
Защо никой не иска да ме опровергае ?
От това, което видях  по телевизията - останах с впечатление, че  тези билети са издавани на касов апарат. Така го твърдеше и собственика на клуба - че всички билети са издадени на касовите апарати. А не ми е известно как касов апарат може да отпечата стойност 0  . А пък щом е билет с място - за мен има сделка. И съответно си търся текстовете от ЗДДС и ЗКПО и Наредбата за касови апарати, на които се основава  това действие.  Или иначе казано - как ще ме убедите, че не е заобиколено законодателството ?
Извън  всякакви журналистически и политически спекулации - чисто от счетоводна и данъчна гледна точка -  Как кореспондира със ЗДДС, ЗКПО и Наредбата за касовите апарати тези билети за футболния мач, които паказаха по телевизиите  със стойност 0  лева  и определени места за сядане ?   Има ли сделка, или няма сделка ? 
Благодаря  за двата отговора.
Имам нужда от помощ.  Едно лице е назначено на работа на 04,03,2014 г.  От 10,03,2014 до 22,04,2014 г е в неплатен отпуск 30 дни зачитан за стаж. От  23,04,2014 до 31,12,2014 г е в неплатен отпуск без стаж.  От 01,01,2015 г до 12,02,2015 г е в неплатен отпуск 30 дни  със стаж, а от 13,02,2015 г е в неплатен отпуск без стаж. Напуска на 04,05,2015 г.   Затруднена съм как да попълня трудовата книжка.  За 2014 г излиза, че е работила  със стаж 1  месец и 18 дни, за 2015 г един месец и 11 дни, общо 2 месеца и 29 дни.  В трудовата книжка пише  Прослужено време от 04,03,2014 до 04,05,2015 г - и тук се затрудних какво да пиша - тези 2 м2   9дни или  1 г 2 м 0 дни ?   После - отзад ще впиша дните, които не се зачитат за стаж - това ми е ясно, ама на дългия печат какво да пиша ?  Благодаря.
Благодаря.  Това е отговор, удовлетворяващ третия въпрос.
 Моля знаещите да коментират и другите два въпроса.
Работник има решение от ТЕЛК  от 21,11,2014 г  със 76 % трайно намалена работоспособност, с противопоказания - тежък физически труд и умерено тежък физически труд.   Предприятието е с над 50 работника и съответно трябва да има места за трудоустроени съгласно законодателстото и наредбите.   Чак през м. януари  /далеч след 7 дневния срок за трудоустрояване/  работодателят  иска  становище от ТЕЛК  дали  новата  длъжност, която предлагат, е подходяща за лицето.  На 10,02,2015 година ТЕЛК се произнася, че длъжността е подходяща при спазване   на противопоказанията - лицето да не полага тежък и умерено тежък труд.
До момента работодателят не е предприел никакви действия да изпълни предписанието на ТЕЛК.  Напротив - на лицето се стоварват детайли от по 50-100 кг на земята, и той за да ги обработи, трябва да ги вдига на ръка до машината без никакви помощни средства.  Това  е явен тормоз към работника.
Службата по трудова медицина прави това, което й каже работотадателя.  При написване на производствената характеристика трудовата медицина се беше подписала под документ, ще работното място има всички повдигащи механизми за облекчена работа. След като работника се срещна с представител на трудовата медицина и й каза, че ще си потърси правата за невярно написана информация, пак там, от канцеларията си, на 2-3 км от работното място, без да го е виждала, написа, обратното - че няма повдигащи механизми. Така че трудовата медицина  изпълнява формално задълженията си  и не може да се разчита на закрила, която е определена по закон за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
С риск за здравето си, с молби към другите колеги да му помагат да вдига тежките детайли - работникът успява да изпълнява  поставените задачи, след което получава подигравки от работодателя от рода "Значи не си болен - само се правиш на такъв".
Явно е нежеланието на работодателя да изпълни предписанието на ТЕЛК, но не предприема уволнение поради страх от санкции от Инспекцията по труда.
В крайна сметка - работникът има права, но има чест и достойнство.
Въпросите ми са три:
Първо - какви действия да предприеме работника, за да си защити правата, дадени му от ТЕЛК.  Ясно е, че ще има много сблъсъци и обструкции от страна на работотдателя.
Второ - има ли вариант лицето да НЕ изпълнява възложените му задачи без да носи санкция,  ако  те не съответстват на решението на ТЕЛК и увреждат допълнително здравето му ?
Трето - има ли вариант лицето да напусне работа по вина на работодателя, на основание на кой член от КТ, така че поне първоначално да получава обезщетение от Бюрото по труда.
Благодаря.

.
И тези 5 часа осигурителен стаж  също не са във ваша полза.
Само едно мнение, изразено в списание Икономика - доста по-надолу има отговори на въпросите за развитие на професията Счетоводител   Интервю на регистрираните одитори Валя Йорданова и Рени Йорданова за списание "Икономика". Доста назад в интервюто има отговор на въпросите за развитието на професията Счетоводител. http://www.ides.bg/Information.aspx?date=2/13/2015 Свали като DOCX
Мъчат ме два въпроса - за нероден Петко ама..... 1, Досега в нашето НОИ отказваха да заверяват книжки - заверяваха ги само при пенсиониране. Сега за задните години ще заверяваме ли книжките ? 2, И в програмата на НОИ с ПИК по ЕГН се виждаха само месечните вноски без годишното изравняване . Кога и къде да си гледаме годишното изравняване за да сме сигурни, че при пенсиониране правилно ще бъде отразен осигурителния ни доход ? Дали ще ги допълнят програмата в НОИ ?
Е, какво излиза - че ние счетоводителите пак ще си ходим в НОИ и ще си висим по опашките - само дето ще ни олекне чантата с 1 хартийка - болничния лист.
Чуждестранно лице - руски гражданин, пенсионер по руското законодателство /получава си пенсията от Русия/, с разрешение за дългосрочно пребиваване в България, съдружник в българско ООД, трябва ли да се осигурява здравно в България ? Кое правило да се приложи от ЗЗО - чл.33 ал.1 т.1 или ал.2, или има и друго, което не съм разбрала ?
В НАП не знаят какво да ми отговорят.
Колеги ми предоставиха това http://zakonnik.bg/document/view/qanda/138522/226781
Има ли друго мнение ?
Мисля, че да се вади доход за 1981 г е лишено от смисъл.  Търсят се 36 месеца от последните 15 години, т.е от 01,01,1982 до 31,12,1996 година.  Поправете ме ако греша - но сметката така излиза.
Не се занимавам в момента с лизинг - но вече няколко колеги ми споделиха, че след 01,01,2014 г лизинговите компании към банките са направили някакъв гаден номер на лизингополучатели и са ги прецакали с ДДС-то - да го платят втори път това ДДС отпреди 01.01.2014 година. Днес ми се оплака и един директор на банков клон - и той се усетил, че е прецакан. Знаещите - ще ме светнете ли за какво става въпрос ? Четох ЗДДС и Правилника - ама юристите на лизинговите дружества май са намерили някъде някоя пропусната запетая или врата в полето.
Има ли вече някакви новини по темата ? Доколкото си спомням - средата на април трябваше да има среща в Мин на финансите - има ли развитие по темата, или съм пропуснала нещо ?
в указанието на декларацията е изписано кой не подава -
 там ги няма свободните професии