Здравейте,
имам следният казус. Местно физическо лице на България, притежава семеен хотел с няколко стаи в Гърция, като там е регистрирано по ЗДДС и съответно си води счетоводна отчетност и там. Интересува ме доходът получен през годината от хотела дали трябва да го декларираме с ГДД тук в България. Трябва ли и тук да се обложи с данък, тъй като се облага и там? Може ли този доход да го обложи само в България? Каква е процедурата?
Да допълня, че лицето има и доходи от България.
Здравейте, отново имам проблем. Става въпрос за фирма, която притежава сграда, и отдава една част от обектите под наем. Съответно тези, които са под наем се амортизират. Сега обаче три обекта са освободени, т.е. прекратени са договорите за наем и няма да се ползват. За момента дружеството не възнамерява да ги отдава отново под наем, а да ги продаде. Въпроса ми е по какъв начин следва да се изкарат от данъчния и счетоводния план. Не искам да ги консервирам, тъй като най-вероятно няма да се ползват повече. Според СС4 Отчитане на амортизациите, цитирам "6.4. При извеждане на амортизируем актив от употреба (без консервиране) отчетената амортизация се отразява счетоводно в намаление на отчетната стойност на актива". Според мен, трябва да си премахна актива от счетоводния и данъчния амортизационен план, и счетоводно да взема операция, с която да закрия амортизациите на съответния обект, като намаля отчетната му стойност. Нещо такова 240/202 .
Вие как мислите? Дали този е правилния начин? А от данъчна гледна точка дали е правилно?
Здравейте,
имам нужда от помощ. Фирма се занимава с търговия на парфюмерия, с един магазин. Проблема е следният: купуваме тестери (заплащаме си ги), но не ги продаваме съответно и се чудя как да ги водя тези тестери. Както и стъкленици, които не се продават, а ще се ползват в магазина. Как мислите? В коя сметка трябва да ги сложа?
Благодаря
Именно, за това съм малко объркана. В договора си пише "Договор за франчайз", обаче си е чиста покупка на стоки и оборудване, разликата е само, че съответния магазин се задължава да продава само продуктите на съответната марка и на определени от тях цени. Мисля да си ги заведа като обикновенни доставки. Благодаря
Здравейте,
имам следният казус:
Фирма "Х" сключва договор за франчайз с друга фирма, за отваряне на магазин за стоки на определена марка. В договора е описано обща сума 15000,00 лв., като се разделя на 5000,00 лв. за оборудване (стелажи, бюро и т.н.) и останалите 10000,00 лв. са за стоки.  Оборудването, както и стоките остават собственост на фирма "Х". Всъщност единственото, което печели фирмата, която е собственик на марката е пласирането на стоките й и тяхното продаване на определена от нея цена. Фирма "Х" не заплаща комисионна или нещо подобно за това, че ще работи с марката на другата фирма. Как ще се осчетоводи договора и фактурите във фирма "Х"?
Предполагам завеждам си нормално стоките:  303 (стоки)/401 (доставчик)
и съответно оборудването гр.20/401 (доставчик)
Има ли нещо по специфично?
Благодаря предварително
Здравейте,
имам въпрос относно сграда, само с акт 14.
Фирма закупува въпросната сграда, тя ще се довършва до разрешение за ползване и след това ще се отдава под наем.
Въпроса ми е сградата да я въведа по с/ка 202 Сгради и конструкции, като от данъчното ми казаха, че не трябва да я декларирам преди разрешението за ползване, и после по 613 да набирам разходите до завършването й или сградата да я сложа по 613 още в началото с нотариалния акт и фактурата, и направо накрая да ги отнеса всички разходи по 202 с/ка.
Вие как мислите?
Здравейте,
чудя се как да постъпя, та реших да се допитам до вас.
Фирма си подава ГДД образец 1010а за 2013 година, но се оказва, че през съответната година  е открита разплащателна сметка и съответно има банкови такси. За нас фирмата е нова тъй като започваме да водим счетоводството от този месец (до сега не се е водило счетоводство) и лошото е че след седмица отиваме на проверка за регистрация по ДДС. Сега да попитам какво да ги правя тези банкови такси според вас?