Ако фактурата ви е за услуга не е ВОП.Трябва да издадете протокол по чл.117, с който да си самоначислите ДДС-то.Фактурата не влиза в дневниците, там влиза протокола и се отразява в дневник продажби в колона 9,10,14 и 15 в дневник покупки 10,11.Веднъж осчетоводявате фактурата без да влиза в дневниците и второ протокола.Това е в хипотезата,че е услуга ... Аутодок така ми звучи  :wink1:
Както и колегата е отбелязъл по-горе ако отговаряте на това условие нямате пречка да си признаете загубата и да не внасяте данък 2018 ,както и ако ви остане такава да я пренесете и в 2019 при последната ГДД
Не знам как ще минете процедурата по възстановяване като е тримесечна, а при ликвидацията подлежите на задължителна дерегистрация в срок от вписването .... ако имате купувани ДМА с ползван дан.кредит там може и да си искат полагаемото също ... Те собствениците много лесно си ги решават тези неща от днес за утре ама .....
Преди да се впише прекратяването на дейност и обявяването в ликвидация се взема удостоверение от НАП по чл.77 от ДОПК и чак тогава се вписва ТР.
Относно осигуряването на управителя правилното е да се осигурява до датата на вписване на прекратяването в ТР и от тази дата ако е определен за ликвидатор да се осигурява на МОД за ликвидатор по ДУ, но аз съм минавала процедура когато собственика е определен за ликвидатор без възнаграждение и съответно осигуровки и нямаше резили. Срока ви за дерегистрация е 14 дни от вписване на прекратяването в ТР и е задължително,ако го пропуснете може и да ви голобят.  Също така се ходи и в НОИ Архив за тяхното удостоверение, ако сте имали персонал трябва да се предадат ведомостите.
Извинявайте аз явно не ви разбирам. Има огромно значение какво е преобразуването ,за да ви се даде адекватен отговор. В първия случай ако вашият управител стане собственик на капитала на другото дружество и управител в същото време, ЮЛ си продължава съществуването самостоятелно без да правите никакви сченоводни записвания и т.н,просто се сменя собственика и фирмата продължава да си работи както до сега . Но ако другата му фирма закупи въпросното ЮЛ тогава имате бизнескомбинация и счетоводни записи спрямо стандарта, и тогава сте длъжни да управлявате придобитото имущество отделно в срок от 6 месеца. Нещата са доста различни и за това има значение избрания подход. Най-простото е да стане собственик на капитала на въпросното дружество и да си го управлява както до сега, просто ще има две отделни фирми. Вливането не е проста процедура, първо се минава през НАП за удостоверение при което има голяма вероятност да направят ревизия за 5г назад и отнема 2-3 месеца, после чак ТР ... пък и други справки към НАП има там,данъчна декларация за последния период, ако има ддс регистрация и там си има особености .... За това не ви разбрах какво ще правите
Малко ви е объркано обяснението, вашият собственик ще купи другата фирма и ще стане и неин собственик като двете ЮЛ ще съществуват по отделно? или ще има пребразуване и другото ЮЛ ще престане да съществува ?
Ако е покупко-продажба ще ви търсят пазарна цена на имота тъй като са свързани лица,така че внимавайте със стойността.
Ако не искате да се лутате в процедурата и да ви се получат нещата трябва да се обърнете към специалист/адвокат и счетоводител/.Заличаването на фирма не е лесна работа, ако трябва да дам съвет е първо да се обърнете към счетоводител или кантора,защото често юристите си гледат само тяхната работа и пренебрегват тази на счетоводителя,а в случая счетоводната е доста повече.
От НОИ издават удостоверение само ако ведомостите са предадени при тях, т.е предприятието е закрито и се чака 1 месец, подава се заявление ТП на НОИ в деловодството.Ако предприятието не е закрито,трябва от там да си търсите УП-то.
Не е действащо това с двата месеца, миналата седмица моя позната се регистрира с прекратяване по чл.71 след 20 дни работа в една фирма. Може да го въведат догодина,но сега не важи т.е всичко си е както преди.
За да стане собственик на земя и сграда ЕООД-то трябва да си я купи от АД-то. Ако купи всичкии акции на АД-то, то ЕООД-то става собственик на акциите не на земята и сградата.
То дори няма такъв раздел в ГДД, само за свързаните има.
Първо трябва да видите дали фирмата е слабокапитализирана,защото ако не е няма какво да регулирате. Лихвите по банковите кредити не се взимат предвид.
Ревизионният доклад също има срок за обжалване. Ако не сте съгласни с констатациите може да обжалвате в срока, ако ви издадат РА може да обжалвате и него
Госпожо с едно ходене няма как да минете.Във вашия случай имате намаление на вноските, което означава корекция и на Д6,пък и човека ще трябва да ви връща някой лев. Пишете си Заявление към НАП като си описвате корекциите,прилагате си заверени копия на предписанията,правилен фиш,ако има да ви връща пари и копие на РКО че ги е върнал,правилните Д6 и си ги подавате.После чакате да ви се обадят, да си занесете Д1 и Д6 и чак тогава ще ви ги коригират. Така че и да не ги занесете първия път декларациите не ви е проблем,защото с второто ходене се носят. Поне в НАП Пловдив това е процедурата.
 :good: като си подадете документите за корекцията в НАП всичко ще ви кажат
Трябва, ИТ си го търсят  :good:
При мен има същата грешка, не се занимавайте да ходите.Подавайте си ги вече с правилната дата. Коригирах Д6 в намаление по друг повод и тогава разбрах,че са подавани с тази дата.Служителките в НАП нищо не ми казаха, просто да се подават с правилна дата и това е.
Здравейте, преди време работих за търговска фирма и това,което направихме там е да вкараме в протокола и пътния лист на съответното превозно средство, като водача само трябва да записва начален и краен километраж и съответно и имената на приемащия стоката в протокола. Данните за километража могат да се вкарат и в сервизния протокол . Другото което се правеше е един файл с автомобилите и там се записваше километраж в началото и края на месеца за проверка, защото много от шофьорите не си попълваха пътната книжка. Тези документи освен за разхода за гориво са необходими и при ревизии,и когато липсват режима става оправдателен. Бомащината е много, но в даден момент може да се окаже във ваш +. При нас така стана, пътния лист и протокола се считат и за доказателство за истинност на сделката.
Здравейте, нашата фирма също е малка с 4 човека персонал,но понеже услугата която извършваме са много малко такива фирми и редовно сме вкарани в статистиката.Отечетите,които попълвам са всеки месец Продажби в промишлеността и на тримесечие Дейност на нефинансовите предприятия.Месечната справка е за 2мин, но тримесечната си е чисто ОПР.Много са досадни. Може да си пуснете писмо да ги уведомите,че няма да попълвате справки / има фирми,които така правят не знам до колко е редно/ и статистиката не налагат глоби /за сега/ само плашат  :good: