Счетоводството е изкуство, колега!

...и изисква почти същите умения като при жонглирането...  :wink1:
В допълнение на bobo.

Да, при ГД не фиксирате работно време и организацията на работа зависи от изпълнителя.
Пример:
Лицето си работи по трудов договор и едновременно с това има ГД, с който е ангажирано да следи и обобщава съобщения, идващи по интернет. Може да го прави и в обедната си почивка, това на никого не пречи.

Що се отнася до 2-рия трудов договор и отпуската има малко специфика, зависи от категорията труд. Не винаги е възможно да се прави подобна комбинация.

Успех и късмет!
bigdarkman,
по интересен начин контактуваш с колегите.  :smile1:
Първо питаш и искаш помощ за нещо, което действително е обичайна практика - уведомлението за назначаване, което даже програмата, която ползваш би трябвало да ти го подготви и да ти подскаже да го изпратиш към НАП, а след това се репчиш, че ти подсказват и някои допълнителни задължителни процедури... вместо да поблагодариш, примерно.

И понеже задаваш въпроса на 01.09, а назначаването може да е станало през август, то и аз "само да подхвърля", че като приключиш м. август се подават Д 1 и Д 6.

Продължавай да трупаш стаж и опит, полезни са.  :good:
Точно както казва Делфинчето.
Водите си го по документи.
Когато получите отговор в писмен вид, какъвто и да е отговорът, ще предприемете последващи действия.
Успех и късмет! :good:
1. Темата не е за този раздел.
2. Текстът на член 222 (3) от КТ дава точен, ясен и недвусмислен отговор и на двата ви въпроса, прочетете си го.  :good:
С постановление на Министерския съвет от началото на август 2013 година се въведе изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за интеграцията на хора с увреждания.

При степен на увреждане от 50% и над 50 на сто, след навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, решението на ТЕЛК, издадено на гражданина става пожизнено.
Попаднали в Ада: Цар, Бизнесмен и Главен счетоводител.
Дяволът им казал:
- Имате право на едно телефонно обаждане срещу заплащане.

Първи звъннал царят – обадил се вкъщи, питал как са нещата в семейството, в царството. Отговарят му, че всичко е наред, да не се тревожи за нищо.
Дяволът казал:
- Разговорът ще ти струва 50 хиляди лева. Въздъхнал царят, платил.

Звъннал на свой ред бизнесменът, питал как е положението вкъщи, как върви този проект, онзи проект. Разбрал, че всичко е наред.
Дяволът поискал от него 100 хиляди лева за разговора.
Бизнесменът - какво да прави – разплатил се.

Звъннал в офиса си счетоводителят:
- Как върви ДДС-то, колко фактури останаха?
Подадохте ли интрастата?
Защо се бави протокола по декл. 55?
Не ме интересува, че сайтът на ТР не работи!
ГФО-то трябва да е подадено до утре!
Как така сме изпуснали срока на уведомлението по чл. 62? Ревизия? Каква ревизия? ИПДПОЗЛ ли?
И никой ли не се сети да пусне една молбичка, че счетоводителят е възпрепятстван и не може да се спази срока, понеже е на гости на дявола, по дяволите!
Затворил счетоводителят телефона и дяволът му казал:
- На Вас разговорът ще ви струва 2 лева и 50 ст.
- Ама как, защо, откъде-накъде?!.. Ние говорихме по пет минути, а ни поиска толкова много пари, а той един час говори и му искате само 2 лева?
Дяволът отвърнал:
- А-а-а, той звъня от Ада в Ада. Таксуването му е като за корпоративна група.
 :wink1:
Малко опит да споделя само.
Като въпросът преди години го бях задала писмено на юристите на МТСП и отговорът всъщност е техен.
Но споделям за всеки случай, ако се натъкнете на такъв казус.

Значи тук, в тази дискусия на въпроса на Емил Петров - 2 БРЗ дължите.
На разсъждението на marpan_64 и в последствие на bobo - да, ако лицето придобие право на пенсия за ОСВ преди да има 10 г. стаж във фирмата, но напусне след като вече е направило 10 г. във фирмата и не е получило обезщетението ще са 6 БРЗ.

И сега за моя случай: лице, което придобива право на пенсия за ОСВ, но е работило само във конкретната фирма, обаче на срочни договори, в прекъсванията не е работило другаде, а със срочните договори има повече от 10 г. стаж във въпросната фирма дали има право на 6 или на 2 БРЗ обезщетение при напускането?
Юристите отговориха, че на 6, защото на практика лицето е работило само при този работодател, независимо от прекъсванията.

Дано ви свърши работа този казус.  :smile1:
Съвсем правилно сте го казали:
"...ако в последствие се промени ДХ..."
Което по-простичко казано звучи така: назначили сте лицето със степен бакалавър, то е подписало тогава ДХ, която и отговаряла на квалификацията му, но вие я променяте, лицето се запознава с нея и я подписва, като в момента нямате за тази длъжност кандидат, който да е магистър.
След време, обаче, такъв кандидат се явява, вие освобождавате бакалавъра на посоченото от вас основание и назначавате магистъра и да, ако се стигне до съд, бакалавърът най-вероятно няма да спечели делото.
В случай, че още при назначаването сте му дали ДХ с изискване за магистър и се случи описаното от мен по-горе е възможно съдът да приеме оспорването на бакалавъра за основателно.
При всички случаи съдът има последната дума и решението на съдиите е непредвидимо.
 :smile1:
На мен ми отказаха издаване на УП-3 за категория труд, защото не е приключена трудовата книжка на лицето. НОИ си поиска УП-то с писмо.

Странно...
Точно тези за категория обикновено им ги правя така, че да ги подадат заедно с документите си, независимо, че продължават да работят и ТК не са приключени.
Но се е случвало от НОИ да ми звънят по телефона с молба да издам и да го изпратя.
Между другото, много им се чудя на НОИ при такива случаи... защо все още се формализират за УП-та като виждат и кода на професията, и кода на дейността на фирмата, че и вида на осигуряването, ама а` де`...
Да видим какво са ни написали в нормативната уредба:

В Наредба № 5/29.12.2002 г.:

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:
1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;

В КТ:

чл. 63, ал. 3
Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.

Да, ама работникът НЕ Е получил документи!

Така че можете да си заличите уведомлението с чиста съвест.  :smile1:

Направете го, няма да имате проблеми. :good:
...лелееееее  :blink: от къде го изкопа това... то си е направо арте-факт...  :good:
Към Mimozz.a, независимо че въпросът е от преди 2 седмици.
Ако вашият работник все още не е напуснал и наистина му остава само 1 г. до придобиване правото на пенсия за ОСВ, то той може да се възползва от условията на чл. 68а от КСО и след това от текста на чл. 222 (4) от КТ.

Трябва да знае, обаче че след като се пенсионира на осн. чл. 68а от КСО ще получава малко по-ниска пенсия, няма право на актуализация на пенсията, в случай че продължи да работи, но пък и ако сега отиде на борсата и после работодателят ви пак го назначи е малко спорен въпроса дали му дължи по чл. 222 (3) от КТ 2 или 6 БРЗ.

Има много тълкувания и решението е малко субективно.

Успех желая и късмет в неестандартната ситуация, в която сме принудени да работим.  :good:
Със заповед, но преди нея да се допълнят ПВТР и ВПРЗ със съответния текст, защото предполагам в ТД имате текст че за всички допълнителни условия се спазват текстовете на въпросните 2 вътрешни документа. :smile1:
Хиксове, работодателят на питащата най-вероятно се е объркал с текста на § 6. на ПЗР от Закона за мерките... (актуалния), но този текст според мен не визира нейния случай.
Вие за останала от предишната (не дай Боже да са предишните) години отпуска трябва да спазите чл. 176 (2) от КТ и много лошо, ако не сте го спазили!
И, ако все пак не сте го направили, то сега имате възможност да оправите нещата, като дадете на въпросния служител целия останал от предишни периоди отпуск.
Енцо:
Цитат
 Мога ли да си търся някакви права?

Ползвате си всички права, произтичащи от съкращението.
Ами отговорът е в КСО, прочетете го, няма да ви навреди.
А и в много теми тук, във форума е коментиран, да бяхте ги прегледали. :smile1:
Вие нищо не можете да преизчислите.
Вие трябва да намерите всички документи, доказващи наличието на осигурителен стаж, трябва да намерите и пенсионното му решение и да подадете заявление за преизчисляване (то е бланка) в НОИ като приложите документите.
Можете да подадете и собственоръчно написана жалба, с която заявявате, че искате преизчисляване като описвате мотивите си и отново прилагате документите.
И всичко това при условие, че сте упълномощени да го направите.
Документите се подават в оригинал с изключение на пенсионното му решение, което можете да подадете и като копие.
Предполагам, че лицето има и военна книжка, потърсете я и нея, тя също е валидна пред НОИ.
Успех и късмет!