/Не разбрах това с реалните и фиктивните ордери. /

Имах в предвид следното: - При нужда от парични средства, управителите са вземали пари от касата. Срещу изтеглената сума, има издаден РКО /с основание: "броена сума на Управителя"/.- но обикновено, тези суми по ордери са в порядъка от 200-400 лв. Въпросът ми бе, дали трябва да издам нов РКО с основание:"изплатен дивидент", за сумата от 5 000 лв., или е напълно достатъчно, да си използвам вече наличните ордери като доказателство.

Казусът ми се дължи на това, че въпросната фирма има голяма наличност по каса, а реалната сума е в пъти по-малка, и искам да изравня сметката с наличността. Управителите са съгласни да си платят 5-те процента дивидент. Печалбата на фирмата, позволява всичко това да бъде извършено.

И Благодаря за включилите се :)
Здравейте. Имам нужда от помощ. Случаят е следният: - Имам голяма касова наличност. Липсата е в резултат на изразходвани пари от собствениците. Теглени са пари от касата за собствена сметка и не са оформени документално. В случая, мога ли, документално с няколко протокола за суми по-малки от 10 000 лв. и с фиктивни РКО към протоколите / понеже ако са  реалните ордери, ще са ми необходими над 50 протокола/,  да намаля сумата в касата и да си внеса 5-те % дивидент.