За подаването на ГФО -2020 в Агенцията по Вписвания , какви документи го придружават .
За получаване на 50 % от майчинството - кое приложение са подава ?
На 15,07,2020 подаваме документи за майчинство / гледане до 2 години .
От 10.08.2020 - майката представя болничен за раждане на второто си дете .Болничен 45 дена преди раждане . Какви приложения подаваме за застъпването на майчинството  с болничният .
Майката е на трудов договор .Има необходимият стаж за да ползва бременност и раждане - болнични . Работодателя и разрешава платен отпуск и тя заминава в Ирландия , при съпруга си .Предвид ситуацията с ковид ,решава да остане в Ирландия и там роди .Има избран личен лекар в Ирландия , който вече и следи бремеността  .Към  момента тя е 7 месец . Въпроса ми е - може ли болнични издадени от Ирландия да се представят пред българския работодател . И на по късен етап да се възползва от майчинство в България . С какви документи издадени от Ирландия .
Неподадена декларация на самоосигуряващо се лице - обр 6- код 13 за 2018 година . Какъв е давностният срок , за да си спестим глобата .
При положение че има да декларира личен труд в годишната декларация , пак ли не се декларира .
В кое приложение в ГДД  по чл 50 от ЗДДФЛ се декларира  дивидент .
И аз се интересувам от това как става електронното подаване . Изчетох всичко , но никъде  няма вход за електронно подаване .
В указанието е написано : Оригиналният попълнен файл в Excel се представя или изпраща по указания ред, заедно с останалите документи. В АЗ и НОИ данните се обработват с автоматизирани програмни средства за целите на контрол и изплащане на компенсациите.
 
Ясно е къде може да са прочете . Който има желание да отговори .
1Самоосигуряващо се лице с личен труд 
2, Изплатен наем физическо лице
3.Изплатен дивидент
4. Трудов договор - служител в майчинство за 2019 година / няма изплатена заплата и данък удържан / , подава ли се .
По точка  1 , 2 ,3  в коя от справките се подава .
Обр 6- код 13 за 2018 не е подадено . Ако сега се подаде ще има ли глоба .
Дейността спира с издаване на първият болничен .
Собственик на ЕООД , което се самоосигурява на високият процент . В дружеството няма назначен персонал .  Към момента дружеството извършва дейност . Предстой излизане на собственичката на ЕООД в бременност и раждане . Може ли да има проблем с изплащането на болничните и съответно и майчинството .
С разрешение на Агенцията по Заетостта ,назначаваме украйнски гражданин за 3 месеца . Декларираме договора в НАП . Необходимо ли е и в друга институция да се уведоми .
Фирмата е със сезонна дейност , Назначаване по чл 68 ал 1 т 1 от КТ , и във връзка с чл 70ал 1  / изпитателен срок /.Няма фиксиран срок до кога ще работи / летен обект /.
В договора вписваме че Договора е в полза на работодателя - 4 месеца . По кой чл . от КТ , освобождаваме .
Малко по подробно ……………….
При назначаване  по 7 часов работен ден  - 6 дена в седмицата Кой са важните особености , по отношение график , извънреден труд , трудов договор , сумарно отчитане на работното време .
Руски гражданин с продължително пребиваване в България . Има ЕНЧ , Може ли да бъде назначен на трудов договор без разрешение от Агенцията по Заетостта .
При попълване на трудова книжка за лице работило втора категория труд , какви допълнителни вписвания се правят ?
Прекратяване на майчинство по искане на майката . И освобождаване от фирмата по взаимно съгласие . Кое приложение се попълва към НОИ  , за прекратяване на майчинството .