Здравейте! Как се определя КИД на фирма, която вече няма работници, само СОЛ и приходите са 5000 лв от продажба на актив и 2000 лв от наем на друг актив?
Здравейте! Фирма има получен заем от друга фирма с лихва и срок 1 година. Чуденката ми е в баланса на статистиката къде точно да го посоча - не е задължение към финансово предприятие, не попада в изброените на други задължения...
На нас ни искаха и копия от фактурите и договорите за покупко-продажба, също и няколко таблички се попълваха по техен образец. Попълването им отнема няколко минути.