Мислите в правилна посока - лицето трябва да изиска втори болничен лист, подавате  болничния, правите корекция в д 1 за съответния месец. На мен ми поискаха да входирам  молба свободен текст , в която да се поиска преизчисление на болничния лист със съответните мотиви.
ако през 2015 година не е ползвало отпуск за временна нетрудоспособност лицето има право на около 160 дена. И все пак продължението на болничния зависи от преценката на ЛКК. Само уточнявам, че за нов отпуск не е необходимо явяването пред ТЕЛК.
когато временната нетрудоспособност е продължила повече от 12 месеца с прекъсване в годината на боледуване и предходните две години отпуска се разрешава от ТЕЛК. Така че, ако в в текущата и предходните две години лицето е ползвало отпуск за временна нетрудоспособност освен тези 177 дена и общия брой болнични надвишава 360 дена няма да има право. Но аколицето е  не е ползвало отпуск за временна нетрудоспособност / или е ползвало по- малко от 180 дена за периода/  и има прекъсване на отпуска за временна нетрудоспособност - има право.
Може - трябва дните във временна нетрудоспособност  в текущата и предходните  2 години да не надвишават 360. Не може повече от 180 дена без прекъсване.