Къде имате дублиране на обороти.

Само в разликата на салдата на продукцията може да имате - изменението на запасите, ако не ги смятате по една и съща цена.

По фактическа или по справедлива се представя наличната продукция в Баланса към 31.12.?
Здравейте, оказва се че и аз имам същия проблем с дублирането на оборотите. Как го решихте? Моля, споделете
ДА, ОБАЧЕ ПОЗИЦИЯТА НА НАП Е ДРУГА.

Каква е бихте ли споделили?
Да попитам нещо по темата: как се отчита разликата между признатите субсидии в предходната година и реално изплатените през следващата година? Коригираща декларация ли подавате?

Аз лично си вземам операция за разликата в текущата година. Нищо не коригирам по отношение на предходната. Винаги има разлики от някакви санкции
Наредба № 13а-10403
за пределните размери на естествени фири
Д-т с/ка 609-Други разходи
аналитична с/ка -липси от фири
К-т с/ка 303-

После каква операция взимаш 611 / 609? Обърква ме факта, че веднъж вече са направени разходите по производството на зърното ... в смисъл в минал момент е имало гр. 60 /611, 303 / 611 и сега 609 / 303 и впоследствие 611/611
Здравейте, знаете ли дали за дължимият 2021 г. корпоративен данък, може да се ползва преотстъпване по чл. 189б? Четох, че преотстъпеният данък за 2019 може да се инвестира до 2021г, както и този за 2020 - до 2022г. Но мен ме интересува за 2021г може ли да се преотстъпва корпоративен данък
Здравейте, установих че в Баланса за 2020, в раздел Вземания, част други вземания вместо 62 хил.съм посочила 67. Като в Задължения - Други задължения също съм "завишила" с 5  :blink: Проблемът е, че така съм го подала и в НСИ и Търговски регистър. Какви действия да предприема или да оставя нещата така и другата година по отношение на предходната година да си впиша верните данни?
Прилагате само удостоверението за дарение. Ако имате още дарявани пари на Хелпкарма пишете им ще ви ги изпратят. За другите пари не съм се сблъсквала какви документи се прилагат.

Благодаря!
Можете да си ползвате облекчението. Освен сертификата си поискайте и договора за дарение, че след определен период стават неактивни линковете за достъп до удостоверенията за дарения.

Да, имам и договор разпечатан с ХелпКарма. Съответно към декларацията следва да се приложат сертификата и договора, нали?
Между другото, имам и разписки от ИзиПей за дарения към болни деца, след медийния скандал с ХелпКарма. Тях мога ли да ги ползвам, тъй като нямам идея как бих могла да изискам договор ... (а и едва ли е подходящо да се занимават родителите с такива неща ...)
Здравейте,
може ли да се включат сумите от направени дарения чрез платформата Хелп Карма в полза на деца, нуждаещи се от лечение, в годишната дан.декларация по ЗДДФЛ като данъчно облекчение? Лицето има доходи от трудови правоотношения, наем и сертификати от платформата Хелп Карма за направените дарения.
Земеделски производител - пенсионер, който се облага 60/40 и попълва приложение № 3 към годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, през 2020г. е внесъл здравните си вноски за 2019г. В такъв случай в приложението ред 7 или ред 8 би следвало да попълни? И съответно сумата за 2019г, защото реално сумата за 2020 ще си я внася през 2021г.?
Здравейте, земеделски стопанин, който продава продукцията си на едро трябва ли да се регистрира съгласно ЗМИП?
Уведомете собственика- издател и изискайте да направят промяна и да излизат имената на този, който ще го ползва електронния подпис.
Обаче, в тоя вариант ако подаде ОКД 5 за прекъсване на осигуряването чрез кой ЕИК ще се внасят здравно-осигурителните вноски в размер на 4,8% от МОД.

Промяната, най-вероятно от електронно обслужване.
Засега тя няма да си прекъсва осигуряването и чрез ЕИК на фирмата ще й се подава информация в персонални регистри.
С уговорката, че мнението ми подлежи на оспорване го изразявам:
Вероятно първо ще трябва да се впишат някои промени в управлението на дружеството.
Имам впредвид следното: Дружеството се управлява от съдружниците ... и ... заедно и поотделно;
Второ, ако се прекъсне осигуряването с ОКД 5 в дружеството, то тогава ще трябва да се подаде ОКД 5 по ЕИК-а на електронния подпис на притежателя му и по същия ЕИК да се подадат документите в ТП на НОИ.
После електронния подпис трябва на е на юридическото лице, за да го ползва другия съдружник.

Да, те са заедно и поотделно и седмица преди да излезе в майчинство се извърши вписване, че управител ще е другият съдружник. Ел. подпис е на дружеството, но като автор излизат нейните имена.
Здравейте, в ООД съдружник излиза в болничен за раждане. Другият съдружник декларира започване на дейност и осигуряване от датата на издаване на болничния (45дни преди раждане). Трябва ли съдружникът в майчинство да декларира спиране на дейност с ОКд 5? Проблем ли е ако ел.подпис е на нейно име, но ще го ползва другия съдружник?
Как така все още не са я "сурвакали" от НАП?

Не са я "сурвакали", но и като си е вземала документите от кантората, която я обслужва нищо не са й казали. И така... В случая е по-добре, нищо да не се опитва да подава за предходни години ...  :blink:
Здравейте.
На фирма, която не е осъществявала абосолютно никаква дейност през 2016 г. до ден днешен не са й подавани нито ГДД, нито статистика и съответно нищо не е публикувано в ТР.
Какви са санкциите и какво би следвало да се подаде тази година по отношение на 2019? За предходните периоди какво може да се направи или въобще да не се занимават да подават каквото и да било?
И аз имам надвнесен корпоративен данък в една от фирмите. Досега няма извършвано прихващане. Дори си платиха авансовия данък , който им беше като задължение до 15.04. Вероятно, ще прихващат след 30.06.
Здравейте, физическо лице (което е и самоосигуряващо се лице, полагащо личен труд) реализира паричен доход от прехвърляне на право на строеж на ЮЛ. Следва ли да попълни приложение 5 от декларацията по чл. 50, ако зем.земя (след смяна на статута се прехвърля правото на строеж) е придобита 2013г? И ако "да" този доход подлежи ли на изравняване?