Здравейте,
Открита е грешка при деклариране на д1 и д6 за месец март.
Д1 и д6 са подадени на 21.04, като днес при подаване на корекция, са върнати ,тъй като срока за корекция на д6 бил 30.04.
Не би ли следвало срокът за корекция да е 31.05.2020?
Здравейте,
Подадени д1 и д6 на  25.04.2020 за мартенски заплати. Днес се разбират някои отсъствия и се налагат корекции. Родадох коригирящи данни, но ми връща отказ с изпуснат срок. Срокът за корекция ва д6 не е ли до края на май месец?
Здравейте,
Интересувам се как процедирате при следния казус.
Чужденец, кандидатства за синя карта. Пли кандидатстването подписва договор, без дата на влизане в сила, тъй ката даговорът влиза в сила от дата на издаване на картата.
Синята карта излиза и тя е със срок 4 години.
Аз подавам удедомление към НАП с реална дата на подписване на договора, като на считано от... слагам същата дата( в уведомлението излиза само датата на подписването). След излизане на картата, пиша коректната дата на започване, но какво правя със срока? По закон имам право до 3 години срочен договор, а спрямо картата са 4 години.
Пропуснах да отбележа , че при подаване на уведомлението, отново пиша произволен срок-3 години, като сега възнамерявам да коригирам с допълнително споразумение, но как е най-коректно?
Има ли вариант при този казус договорът да е за 4 години?
В договорът, който е предоставен е вписано : договорът влиза в сила от дата на издаване на картата и приключва с изтичане на валидността и.
Привет,
В други приходи, според мен.
По 709 Др приходи от дейността?
Здравейте,
Имам получено обезщетение от работник за неспазено предизвестие.
Как би следвало да се осчетоводи. Първоначално постъплението го бях осчетоводила по 719, но не съм сигурна, че е правилната сметка.
Моля за съдействие
Най-правилно е с прекратяване, сключване на нов и уведомления към НАП.
Може би ще стане и с ДС + уведомление към НАП, но не съм убедена
А с подаване на д1?
Здравейте,
Интересува ме от преминаване на лице от допълнителен договор към основен, като промяната е само в основанието на договора , може ли промяната да се извърши само с промяна в д1 при подаванто или трябва с доп.споразумение / прекратявене и сключване на нов?
Здравейте,
Налага ми се да направя корекция на двете декларации за м.12. Корекцията е поради грешно начисление в заплатите на 2 лица т.е декларациите са ми в намаление. Може ли за съдействие, за да избегна дублирането?
Последно детето тази година ли е родено или 2018г.
Защото ако е 2019г. отпускът за гледане на дете до 2 години не виждам защо сега ще го въвеждате.

Стил е много прецизна програма, така че си уточнете датите. Също може да ги проверите в сайта на НОИ. Аз досега не съм имала разминаване.
Защото до август 2019 беше в отпуск от 135 до 410 дни. Август месец е пуснат отпуск за отглеждане на дете до 2 годишн възраст. Както казах в Стил е заложена отпуската за отглеждане на дете до 2 годишна възраст да не е повече от една календарна година.
Също така за корекция на Приложение 10 ок, но няма как да го направя. При въвеждане на нов период, програмата генерира ново приложение 10 за новия период.
Всичко е прието от НОИ. Просто сега като искам да  оправя датите, проблем ли ще е ако има 2 приложения 10, а не едно с целия период?
Единственото , което ми идва на ум е да пусна нова отпуска за отглеждане на детето до 2 годишна възраст за периода от 11.08.2020 до 20.08.2020 и да подам ново приложение 10. Това дали би бил вариант?
Не ми позволява да запаметя. Предполагам колегата преди мен, не е обърнал внимание и затова е подал  приложение 10 с дата до 10.08.2020.
Ето това е съобщението за период 376 дни
Разбирам, просто когато вкарам период, по-голям от една календарна година, програмата ми изписва, че периодът е по-голям от позволения (366дни)
Ами грешката е в т.5. Защото сте решили, че отпускът за отглеждане на дете до 2 години е 366 календарни дни. marpan по-горе ви е написала, че този отпуск е до навършване на 2 години на детето. Може да е повече или по малко от една календарна година. Бебетата не се вълнуват кога им е разпоредено да се родят :-).
Разбирам, но работя със Стил и програмата не ми позволява редакция. Щом вкарам датата до която е трябвало да бъде, ми излиза съобщение, че периодът е по-голям от разрешения -366 дни. Какви са ми опциите за корекция?
1.Първи болничен за бременност-45 дни
2.Втори болничен за бременност-9 дни
3.Трети болничен- 84 ( от датата на раждане на детето, детето е родено на 20.08.2019 ,т.е болничния е до 08.11.2018)
Общо 135 дни

4. Пускам отпуск за остатъка до 410 дни т.е 275 дни ( от 09.11.2018 до 10.08.2019)
5. Отглеждане на дете до две годишна възраст т.е  366 календарни дни ( от 11.08.2019 до 10.08.2020)
Всичко това е подадено вече, интересувам се къде е грешката, тъй като ситуацията е при заварено положение от колега. Програмата не позволява корекции и при кой докумевт е редно да направя корекция?
Здравейте,

Имам  служителка майка, която има болнични за бременност за 54 дни, следователно 84 дни майчинство. Следователно раждането на детето е променено и след  пускане на отпуска за разликата до 410 дни и след това за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, програмата изчислява 10 дни по малко. ( детето е родено на 20.08.2018, следователно отпуската трябва да е до 20.08.2020, но по програма го изчислява до 10.08.2020)
Като сумирам дните на болничните , те са 135 .
Въпросът ми е , при такъв казус, следва ли лекарят да издаде болнични за повече от 135  дни и как се процедира?
Здравейте,
Имам служител, който има издаден болничен лист от личния си лекар за периода 02.09-03.09. След това има нов болничен от 03.09-08.09 за хоспитализация и след това от 09.09- 13.09 за домешно лечение.
Интересувам се трябва ли да върна първия болничен да се коригира след като имам съвпадащи дати. Ако не, то тогава как би следвало да го въведа за подаване?
Здравейте,
Една фирма (А) има заем с фирма (Б). Фирма А, дава заем на фирма Б. Поради неплатежоспособност на фирма Б, фирма връща парите на фирма А. Имам тристранно споразумение и в основанието на фирма В е цитирано , че връща парите от името на фирма Б.
Искам да попитам самото осчетоводяване, на излизането на парите от банковата сметка на фирма В, как би било най-правилно да се отрази?
Здравейте,
Наскоро пристигна застрахователна полица от 2018 година, която е за период от 2018 до 2019 година. Плащането през 2018 година е отразено като разхжд без документ.
Как би следвало да третирам въпросната полица.
Обмислям , да призная разхода, който е за 2019 само ( 602/495), а относно плащането от 2018година- тази част , която е за 2018 да остане разход без документ , а останалата, която съм признала да е по 495.
Също така обаче, въпросната застраховка е за автомобил, за който не е ползван ДК и не се използва за дейността на фирмата...