Здравейте, моля за мнение
днес подавам декл. 1 и 6 с код Корекция за м.01,2019г. с дати в т.18 31,01,2019г./тъй като има болничен на служител, а е подаден  работен цял месец и сега по предписание на НОИ трябва да се коригира/, Отхвърлени са пише: Декларация 6:Ред 1/колона 2/ крайна дата за подаване на кориг. д-я е 28,02,19г. Кор.д-я не може да се подаде на 25,03,19г.
Декларациите се отхърлят поради нарушаван на изискванията за едновременно подаване на декларации 1 и 6