А то си пише, че тази част се попълва от хора, които подават ежегодно декларация  и в нея е отразена годишната данъчна основа :D.
A в случай, че лицето не подава ГДД, то  трябва ли де се попълнят доходите  от трудовия договор на лицето?
Здравейте, може ли да попитам  по ел.път с подписа на директора, т.е с пълен достъп, може ли в сайта на НАП да се направи справка за действащата декларация 1 за даден месец. Ще обясня защо, понеже забелязах един служител, който работеше първо на втори трудов договор при нас, прекратихме и подписахме  основен постоянен договор. За периода на втория трудов договор не е бил подаден с код 04. Направих от програмата ни за ТРЗ заличаваща декларация за периода  + редовна с код 04 на вид на осигуряване.  Изпратиха ми протоколите и видях, че заличаващите са отказани и редовната приета, отидох на място  и  жената ми обясни, че тя е поправила грешката на заличаващите, но понеже ги е вкарала и така излязла в протокола с грешка и всичко било наред. Грешката дошла от там, че в т.16. Трябвало е да започва с 1 за непълен месец. Казаха ми, че имало някаква промяна от 2017 г. и вероятно съм създал с нашата програма с  актуализация. И просто искам да се уверя, дали наистина лицето за този период е подаден с код 04 и е заличена  старата Д1. Реално аз съм издал УП на лицето за този период и от там случайно видях за грешката.
Здравейте, понеже сме в бюджета и на скоро влезе в  употреба една стоманобетонна рампа за инвалиди по една национална програма. Понеже от миналата година в бюджета се начислява амортизация на ДМА-та. Самата рампа се пада точно до главния вход на имота( на входа има  доста стъпала и за това имаше нужда от рампа), след което има  площадно пространство и чак след 100 метра е самата сграда. Рампата се пада от лявата страна на входните стъпала, поради което е изградена подпорна стена  от дясно на рампата. Понеже ни казаха да го заведем като отделно ДМА 2099- други ДМА, колко е вярно  нямам на предства. И понеже за първи път се сблъсках с тази амортизация и не съм много запознат, да попитам как се определя амортизационната норма? Понеже се колебая много.  Сега чета "НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, " и се опитвам да го обвържа колко е минималната гаранция. В издадените актове не виждам да пише и се чудя, дали в разрешителното за строеж ще пише.
Намерих следното по темата http://www.rs-sz.com/Reshenia/0110/gd/02634509/974b1709.htm
"Уговореното с трудовия договор брутно трудово възнаграждение на ищцата за месец април 2009г., което следва да се вземе за база при определяне на възнаграждението, е 192,72 лева при двучасов работен ден. То е дължимо на месец при намалено работно време, а не за осемчасов работен ден. Поради това, за да се получи среднодневното брутно трудово възнаграждение на ищцата, не е достатъчно да се раздели размера на заплатата на броя на отработените дни /21/, без преди това, да бъде съобразено намаленото работно време, което представлява една четвърт от пълното осемчасово. Ищцата е отработила 21 дни при два часа на ден, което се равнява на 5,25 работни дни, при пълно работно време /21/4/. Следователно среднодневното й трудово възнаграждение е  36,71лв., като се получава когато размерът на заплатата се раздели на броя на дните приравнени към осемчасов работен ден /тоест 192,72/5,25 /. Когато така полученото среднодневно трудово възнаграждение се умножи по броя на неизползуваните дни платен годишен отпуск се получава, че размерът на обезщетението е 306,53 лв. От тази сума, обаче следва да се приспаднат публичните по своя характер вземания за данък върху общия доход и осигурителни вноски, поради което сумата за получаване от ищцата е 240,01 лв."

Накратко, така го разбирам, че 5 дни се полагат, но пък възнаграждението което трябва да се изплати за този 1 ден е равен, като за 8 часов работен ден, защото 21 работни х2 часа = 42/8 = 5,25   При мен програмата ми взема, ако добавя един ден ПГО, дохода за 2 часа, т.е не ги приравнява на тези 8 часа, т.е на мен друго не ми остава освен да го пиша 20 работни дни по 2 часа, което реално ще дойде като признат ТД за 5 дни ПГО и като възнаграждение ще си равни спрямо линка. Програмно трудно може да стане, да го изчислява така възнаграждението.
От 5 проведени телефона с гл.счетоводители ( два от които бюджет) 3-ма са за 20 дни х 2 часа, другите са 5 дни х 2 часа. Единия смята, че тези 5 дни, трябва да се заплащат, като за 8 часа.
Ще питам програмистите ни, защо реално идва 5 дни, но реално като си пусне 1 ден ПО, то реално не трябва да дойде на работа 4 дни х 2 часа. Приказвах и с една счетоводителка на едно училище и ми казаха, че примерно на лице на 1 час и дават 3 дни ПО, но като си пусне 1 ден ПО, реално не идва 8 работни дни х 1 час. Те си имат касиер, който си прави тези неща  за заплатите. По лесния вариант, ако е така, просто да си напиша 20 дни  ПГО, защото пък и програмата си изчислява възнаграждението като за 2 часа.
А грешно ли е , ако признаем 20 дни по 2 часа?  Понеже за първи път за нещо толкова да се колебая, предвид разсъжденията на хората в интернет.
Здравейте, понеже има все различни коментари по тази тема и реших да си попитам, Как  е редно да се приеме за броя полагаем ПГО за втори договор на 2 часа.

Дали 5 дни( което е изчислено реално, като за 8 часа) или 5х8=40 часа/ 2 часа= 20 дни, след като лицето работи по 2 часа на ден. Нарочно питам, защото както казах има толкова различни мнения, че..... Двама главни счетоводителя директно си казаха, че логично си е 20 дни по 2 часа, като реално му се признава като 5 дни стаж, приравнен към 8 часа( нали като се прави УП се вземат отработените часове  и се делеше на 8 часа)
Здравейте, понеже по погрешка вместо неплатен отпуск без стаж съм подал Д1 с неплатен отпуск със стаж. И сега трябва да коригирам за м. 07 и м.08. До  05.07 на лицето му се води  неплатен отпуск със стаж, а след това без стаж.

Как да постъпя. Първо да подам една коригираща Д1 с вид осигурен 01 за м.07 с прекратяване на осигурoвките от дата 06.07 в т.15. от коя дата не е осигурен  и  една редовна Д1 с код 28, че от 06.07 е с код 28. 
После  за м.08 трябва да подам коригираща Д1 с код 01 със започване на осигуряването в т.14  от дата  15.08( от тогава се връща на работа)  с реалната отработена заплата за месеца и редовна Д1 с код 28 в т.15 до 14.08 .  Или първо да подам редовна Д1 с код 28 и чак после коригираща Д1 с код 01, но някак си мисля, че първо трябва да коригирам подадената и чак тогава да подам с код 28 за периода до 14.08.

Правилно ли мисля или бъркам някъде. Благодаря Ви предварително за отделеното време.
Здравейте, понеже ще назначаваме служител, който да поддържа парното/огняр на 2 часа/. Лицето работи при друг работодател на осн.договор и работи нощни смени, два дни почива и два дни почива.т.е така го разбирам че за седмицата при осн.работодател ще има 4 дни х 12= 48 часа. Понеже нашата програма за ТРЗ няма опция за отчитане на СИРВ и се чудя как да го направя. ПРимерно в месеца има 21 работни дни х 2 часа = 42 часа. Трябва ли задължително да мине при нас на СИРВ, защото явно при осн.работодател предполагам го водят на СИРВ. И реално идва, че примерно, ако почива   грубо 2 дни х 4 часа работа по график. Защото имам спомен, че при сумирано време за седмицата не може да има повече от 56 работни часа. Проблема ми е с програмата за ТРЗ, когато се наложи на лицето да отсъства, т.е да не дойде на работа. Аз как ще му отразявам  това отсъствие  от работа - самоотлъчка ли, защото пък това носи негативизъм. В програмата по принцип имаше опция в досието на лицето примерно да му въведа 22 работни дни за месец, след което с избор като календар да избера броя работни дни. Примерно не дойде два 2 дни х4 часа= 8 часа/2 = 4 работни дни в програмата ,р.е в програмата трябв да го водя 18 работни дни. Нали така. Никога не съм правил СИРВ и това с графиците и програмата за ТРЗ има разминаване.
Или реално, ако посочим че лицето е било в неплатен отпуск, то няма да му се изплати полагащото му се само за нашата част при 2 часа от болничния.
Здравейте, лице което работи по втори трудов договор на 2 часа, но  общо изработва времето му за седмицата в един ден. Не е казал на доктора, че работи при втори работодател и съответно няма издаден болничен за втория работодател. в Д1 лицето в неплатен отпуск ли трябва го водя при нас, защото  единия ден се отнася за предходен месец,а другите 3 за сегашния.  Понеже  НОИ  питаха, дали лицето е работили или не е, явно за да видят дали  е в неплатен отпуск.  СЛужителя приказвам с лекаря и казал, че няма как да издаде втори болничен за втория работодател, защото са минали  2 седмици. Това означава ли ,че реално на лицето няма да му се изплати от НОИ болничния за осн,работодател, след като не е поискало от лекаря втори болничен за втория работодател на 2 часа. Или ако се води в неплатен отпуск, лицето ще си ги получи.
Да, така погледнато и Вие сте прави, но зависи какво е споменато в ДС. Реално погледнато, и в двата варианта, като срочен и като безсрочен е правилно, в зависимост какво е написано в ДС. Благодаря все пак. И пак казвам, че имам чувството, че в тази държава, така са написани законите, че всеки прави каквото желае и даже държавните институции и те понякога ти дават различни отговори.
Защо с промяната на длъжността, от безсрочен трудов договор да става на срочен.  С код 01, уведомление за ДС с новата длъжност е прието, така подадено. И  5 познати и  в НАП питах.  То по-тази логика най-чисто и просто първо прекратяване на труд.договор  на първата длъжност със заповед, примерно считано от  25.04 не се води на работа. И нов трудов договор,срочен за извършване на определена работа на новата длъжност. После пак прекратяване  със заповед и пак нов трудов договор. Интересното е, че всеки има различно мнение и не знаеш, кое  е правилното. Примерно преди време питах в НАП един въпроса два пъти и двата пъти, различно ми отговориха.
А защо ми казаха, да подам с код 01, понеже е  на безсрочен договор. А и то не се знае, колко време ще бъде на новата длъжност лицето, т.е може да е две седмици, може и да е 2 месеца на новата длъжност. И после пак да поддам нова уведомление за ДС пак с код 01 за връщането на старата длъжност.
Здравейте, да попитам нали ДС за промяна длъжност се подава с код на договора, какъвто е основния договор. т.е примерно ако лицето е било на безсрочен договор, то трябва да го подам подам с код 1 и вече с новата длъжност. Понеже имаме сключено ДС по чл.119 във връзка чл.259 т.е лицето временно сменя една длъжност на друга, като няма да си изпълнява длъжността, която е  била до сега. Защото длъжността, която изпълняваше до сега  беше с работно време сутрин, а сега с новата длъжност ще работи  след обяд.
Здравейте, да попитам как е най-редно да се изчислява полагаем годишен платен отпуск при започнат непълен месец. Знам, че при обезщетение за неизползвам платен отпуск, за последния месец се взема само ако има половината отработени дни. Но мен ме интересува, примерно ако лицето е започнало на  9.01.2017. и ще бъде прекратен примерно считано от 01.05.2017. Полагаем платен годишен отпуск за цялата година 48 дни.  Казват ми, че най-лесно е, ако за януари се вземат като календарни дни, т.е при 48 дни:12= 4 дни за един пълен месец. За м.Януари 4:31 календарни дни=0,1290 . От 09.01 са 23 календарни дни * 0,1290= 3 дни ПО за м.01. Други ми казват, че може да се приложи и това правило,  щом има отработени половината работни дни за м.01, значи му се полагат 4 дни за м.01.