Здравейте колеги,
търся и не намирам за 2022 година да е решено/прието/ неплатен отпуск със стаж да е повече от 30 работни дни.
Моля за помощ, колко са дните за 2022 г.?
Прикачих едно попълнено искане, часта суми, като Вие трябва да си попълните данните за фирмата и лицето.
Ако обаче служителят има болничен или отпуск се попълват и другите клетки, след изчисление от ваша страна на МРЗ.
Нали знаете, че на колко и да осигурявате служителя , БТ плаща на МРЗ
По коя програма от БТ е искането?
Здравейте,
според мен изчислението на БТ е вярно
650/21=30,95 лв.
7 работни дни * 30,95=216,67 лв.
3 дни болничен от работодател -30,95*70%=65,00 лв.
т.е. 216,67+65,00=281,67 лв.
Вие защо изчислявате 10 дни*30,95, след , като 3 от тях са първите три дни от работодател?
Здравейте,
според мен
ХХХХХ Когато е от личната сметка , как ги осчетоводяваш?
да за ОКД-5 знам.
Благодаря!
Здравейте,
лице се осигурява на два ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ в две дружества и стига максимума от 3000,00 лева
От януари 2021 ще е СОЛ в трето дружество.
 Според мен би трябвало без осигуровки?
Колеги, вашето мнение?
Здравейте,
при изплащане на дивидент през м.12.2020 / 4 то трим./
Данък дивидент, кога да платя? Може ли в м.12.2020 ?
Здравейте,
мога ли да променя КИД в момента е 4791 с ТЗПБ 0,5%.
Но фирмата кандидатства по програма на БТ и там е подадено КИД 4619 с ТЗПБ 0,7%.
Разликата е само в ТЗПБ и 1,33 лева разлика, да платят повече от БТ.
С ДС ли да стане промяната или когато подавам Д-1.
БЛАГОДАРЯ!
Колеги,
моля за отговор какво обезщетение се дължи на служител,за неспазено 3/три/ месечно предизвестие . Служителят е назначен на постоянен трудов договор с фиксирано трудово възнаграждение 700,00 лв.клас 6,6 % клас и допълнително споразумение към ТД , за определяне на месечен бонус на база извършени продажби /1%/ от направени продажби.
/ 700- основна+46,20-клас+400-бонуси продажби=1146,20 лв-БТВ/, ЗА ПРЕДХОДЕН МЕСЕЦ.
ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО , КОЕТО СЛУЖИТЕЛЯТ ДЪЛЖИ, ЗА НЕСПАЗЕНО 3 МЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ВЛИЗА ЛИ БОНУСА В БТВ?
Благодаря!
Добро утро, на всички.
Имам казус със счета. Лицето е на основен трудов договор на 2700,00 лв. и на втори допълнителен договор по чл.114/същия работодател / на 400,00 лв.
Според вас на колко е базата за здравни осигуровки от болничен за работодател?
На основния и на допълнителния договор? Става въпрос за тези 4,8 % в/у болничен.
Колеги, дали извлеченията от  "Мобилни ПОС Терминали - myPOS " трябва да ги осчетоводявам като банкови извлечения, според вас???
Нещо се обърках!!
Добър ден, колеги,
Според вас може ли майка ползва майчинство до 410 дни, да работи на трудов договор на 2 часа или граждански под МРЗ?
Здравейте,
в коя сметка е по-правилно да се осчетоводяват заплатите на работещ собственик в ЕООД. Няма назначен персонал, засега сам си работи.
107-сметка на собственика
493-разчети
421-персонал
осигурява се на 560,00 лева
604/кредит-начисляване заплата
дебит/461,462,463,454-начисляване осигуровки
дебит/501 или 503-получена сума
Земеделски производител, регистриран по ЕГН,  може ли да назначи на трудов договор служители?
Има ли нещо по-специфично?
Здравейте,

може ли ЗП регистриран с ЕГН да назначи служител на трудов договор?
здравейте,
нали все още Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона е втора категория труд