дано ме разбере - три години ГДД му минавала само с  внасяне на данък
казали му били от  НАП че е пенсионер и не дължи нищо  освен  данък 
странна работа
той и  в течение на годината не  е внасял по 33,60
Някой попълвал ли е  ГДД на пенсионер ветеринарен лекар
Правя си му Приложение 3, приспадам 25% нормативно признати разходи и получавам данъка
Но ми остава въпрос попълвам ли образец 2004 за окончателния размер на осигур.доход

има като приход  само една фактура в м.12,2014г. и твърди че  внася само данък всяка година без изравняване на осигур. вноски и до сега не е  имал проблем :question:и след обновяването за майчицата не може да  се направи Д1
Някой подавал ли е Д1 за майка -  втора год. майчинство
Точка 17,1 липсва и не  ми приема  осиг.доход 420,000 и  4,8% в т.17
излиза "Твърде малко параметри . Очаква се 1"