Благодаря за справката!
........

АЗ не се интересува от промените в заплащането ви, докато работите.
Изобщо, нямате причини да си контактувате в АЗ, ако не сте безработен.
Срокът ви за регистрация в АЗ е 7 р.д. след освобождаването ви, но дори да го пропуснете не е фатално. Пак ще си получите обезщетението, само че за по-къс период от време.

Но след като вече съм се регистрирал в АЗ от там ме предупредиха, че при промяна в статута ми, т.е. смятам да сключа договор по чл.68 ал.1 т.2 за свършване на определена работа, трябва да декларирам това при тях. Или не съм ги разбрал правилно?! Или вероятно съм избързал въобще с регистрирането там?!
Здравейте!
Напуснах работа с предизвестие от моя страна по чл. 163 от ЗОВС, с 26 г осигурителен стаж без прекъсване. От прочетеното в темата разбирам, че за да получавам максималния размер обезщетение би трябвало да съм регистриран в бюрото по труда и да сключа временен трудов договор за изпълнение на определена работа, след което договорът да бъде прекратен по чл. 325 (1), т.4 от КТ. Въпросите ми са:
- Ако с временният договор е уговорена заплата равна или по-ниска от минималната трябва ли да ходя до бюрото за деклариране на промяна в статуса ми;
- Какъв е минималният срок, за който трябва да бъде сключен договорът;
- В какъв срок след напускане на работа (или регистрация в бюрото) трябва да е сключен въпросният временен трудов договор?
Благодаря предварително!