Благодаря още веднъж.

Бонусите за изпълнение на заложени търговски цели, влизат в изчисленията, нали?
Много благодаря за бързия отговор.

От примера разбирам, че трябва да се вземе за база възнаграждението за м. Ноември.

"Ако лицето работи до 31. 10.2017, считано
от 01.11.2017 то не е на работа, тогава
възниква основание за съответото
обещетение- месец за база ще се вземе
месец ю /предходният месец/. Макар
датата на прекратяване на договора
фактически да е 01.11.2017,
обезщетението се дължи и начислява
към заплатата за м.октомври. "
Здравейте,

Четох за изчисляване на размера на обезщетението при напускане за неизползван платен годишен отпуск, но едно нещо не ми стана ясно.
В случай, че последният ми работен ден е на 30.11, то обезщетението върху брутното възнаграждение за ноември ли се изчислява или върху това за Октомври? През Ноември нямам нито един неработен ден, т. е. Общо 22 работни дни.
И ако правилно съм разбрал и думите на други напуснали служители са верни, то в изчисляването на брутното възнаграждение би трябвало да се смятат и сумите получени от бонуси?

Благодаря предварително на отзовалите се.