Благодаря за отговора! А ако се вземе случаят, при който работникът има болничен през месеца - примерно, от понеделник до петък - 5 раб дни. А по график за същия период е трябвало да отработи 4 дни  - аз трябва да подам за 4 дни обезщетение за болничния, а програмата ми "дава" във файла за декл.1   5 работни дни? Трябва ли да поправя файла и да подам декл.1 за 4 раб. дни, а петия да го включа към останалите работни дни?
Благодаря за бързия отговор! Аз имам пред вид указанията за подаване на болничен при СИРВ, където пише,че ако няма индивидуален график на работника, часовете за обезщетението по болничния се вземат от графика на звеното, в което работи.
Здравейте! Имам следния въпрос: Работник работи на сумирано работно време за един месец по график на 8-часов работен ден и има издаден болничен лист, който обхваща целия месец, но по график би трябвало да отработи 8 часа по-малко от нормата работно време за месеца, примерно нормата раб.часове е 176, а по график работникът трябва да отработи 168 часа. Болничният трябва да се подаде както е по график  - 21 работни дни (168 часа), но програмата за заплати ми "дава" в декларация1 22 работни дни в болнични.  Как трябва да се постъпи, за да има съвпадение на подадената справка за дни (часове) за изплащане обезщетение от НОИ и декларация1? (Мисля, че е аналогичен случаят, ако болничният е за определен период в месеца - примерно 5 дни болничен по календар и 4 дни по график.) Благодаря за отговора!