Здравейте, имам нужда от помощ  по следния казус: Дружество е регистрирано по ЗДДС по чл.97 (заради получените рекламни услуги) и продава авторски книги. Въпросните книги ще бъдат продавани и в електронен вариант през платформата на Амазон. Според мен тези книги ще се третират като услуги предоставяни по електронен път (тъй като те са файл и реално физически не съществуват). Въпросът ми е, ако са услуги, извършвани по електронен път и Амазон ще фактурира само комисионна за услугата си и ще превежда парите от покупките, какъв документ трябва да издаде продавача и на кого? Тъй като купувачите ще са физически лица от ЕС и извън него трябва ли да се направи регистрация  по режима MOSS?
Моля, ако съм тръгнал в грешна посока да ме поправите.
Благодаря за отговорите!
Здравейте,
българска фирма, регистрирана по ДДС закупува софтуер от доставчик в ЕС - превежда сумата и изтегля софтуера (по - скоро лиценза за ползването му за определен период).  След това продава този лиценз за ползване на български клиенти. Тъй като не е на технически носител, не би трябвало да е стандартен софтуер, но в същото време го препродава като стока. Как е редно счетоводно да се отнесе покупката ( стока или услуга) и и в коя колона на Дневник продажби трябва да се отнесе протокола?