Имам въпрос: дали изобщо е възможно да се кандидатства само въз основа на намален доход?