СОЛ -не, няма  дружеството - да има.
Това мисля , че беше ясно . Имах предвид Д6 за данък, удържан на СОЛ, който полага личен труд,а никъде не споменавам, че Д6 за удържан данък се подава от СОЛ. :smile1:
Неподадена Д6 за данък на СОЛ? Такова нещо няма.

А иначе, с разрешение на НАП ще си ги подадете и ще си платите лихвите.
Казах СОЛ с личен труд. Дали няма ?
Глоба няма да има , ако са за 2017 г., защото отдавна е минал давностният срок. Лично съм подавала миналата година /2020/ забравени Д6 за 2017 на СОЛ с личен труд, който си беше платил данъка и му стоеше надплатен в НАП, поради неподадени Д6. След подаването прихванаха надплатената сума и това беше, даже нямаше лихви. Подайте си ги на хартия и на ел.носител в НАП с придружително писмо и с едно заявление с кратки обяснения и нямате грижи.
От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Сега и се предлага работа в друго предприятие отново на 8 часа и въпроса ми е дали това е възможно предвид ограничението за 12 часов работен ден но вземайки под внимание, че реално тя не работи в тази фирма от която получава обещетени.

Може да работи по допълнителен втори трудов договор на 8 ч. в този случай. Може да работи също по втори трудов договор на 8 ч. ако ползва платен или неплатен отпуск по осн. трудов договор. По допълнителният договор и се зачита само осигурителен стаж и не се попълва в тр.кн.  Трудов стаж се зачита по основния трудов договор.
Здравейте,
Може ли малко помощ-чудя се дали трябва да се подава декларация по член 55 на лице, което е регистрирано като свободна професия и се осигурява като СОЛ?

Благодаря предварително!
Да, ако има какво да декларира с нея.
Не знам какво съпоставят Нап и питат, след като с У62 се уведомява НАП за сключен договор и датата на сключване на договора. Датата на започване на осигуряването се декларира с Д 1. Може да сключи договор този месец и да започне работа следващия.
Може да декларирате банкова сметка в чужбина.
В справката за регистрация на сл. номер/ЛНЧ няма кои имена са първо, кои са фамилия. Поискайте му личната карта /чуждестранната/, както са записани там имената, така ги регистрират и в НАП. Имала съм няколко пъти проблем и върнати уведомления, но вече знам че това е принципа, който следват.
Хм, тази сметка ми се вижда малко...  :hmmm:
Малко какво ? ... Първо се ползва остатъкът от отпуската за минала година. Ако беше 3 дни за 2018, 20 дни за 2019, и 20 дни за 2020 - тогава разбирам , че си губи дните от 2018 г. Но в случая ? Има остатък от предходната година, пък си ползва от текущата ? На мен тази сметка ми се вижда малко ......
По принцип след като има остатък от минала година, първо се ползва той, а след това отпускът за текущата година. Значи през 2019 имате право на общо 23 дни. След като за 2019 имате останали 6 значи сте ползвали общо 14 дни през 2019 г. 23-14 - остават ви 9 дни в края на 2019.
Съответно в началото на 2020 имате право на 29 дни - 9 от предходната и 20 за текущата. През 2020 сте ползвали 11 дни, съответно ви остават 18 дни от 2020 г., които може да ползвате до края на 2022 г.
Благодаря, изводът , който си правя е, че в случая правилно се декларират осигуровки и данък. Ако някой има подобен опит ще съм благодарна да потвърди.
Здравейте,
Въпросът ми е свързан с деклариране на данък на чуждестранно лице, което е собственик на българско дружество с място на дейност в България. Лицето се осигурява на ДУК и му се удържат сигуровки и данък по ЗДДФЛ, за което се подават Д1 и Д6. Има ЛНЧ, но управлението го осъществява извън територията на България. Въпросът ми е това правилно ли е и какво е основанието данъкът да не се декларира като окончателен с Д55?
С втория ГД минава прага, над който трябва да се осигурява, така че и по двата трябва да се начислят здравни + данък. Общ доход за месец 1600 лв.,облагаем доход 1200 лв.
А къде е регламентиран този принцип ?
Здравейте,
При сключен граждански договор за период по-дълъг от един месец, когато лицето се осигурява и на друго основание, как се определя размерът на месечния осигурителен доход, върху който се начисляват и внасят осигуровки? При положение, че работата се предава и заплаща след края на третия месец. Някъде ми попадна, че общия размер на дохода по ГД се разделя пропорционално на броя на месеците, през които е полаган труда, но не мога да намеря къде е регламентирано това правило - закон, наредба ?
За Микроинвест използвайте - Операции-Декларация 6 -Редакция на данни - избирате месеца и там ръчно си въвеждате сумите . Експортирате създадения файл и подавате.

Според мен този бонус не зависи от отработеното време и не влиза в БТВ за определяне на обезщетенията.

И на какво основание не влиза, след като в чл 228 от КТ изрично е описано как се изчисляват тези обезщетения, Единствено по чл 224 не се включват бонуси или друг вид възнаграждения, които не са постоянни,
Да, влиза и бонуса, БТВ за последен месец в троен размер.
Щом е конкретно определено работно време от 2 часа всеки ден при петдневна работна седмица при втория работодател , то е явно че отчитането на работното време е подневно и не виждам причине за въвеждане на СИРВ при втория работодател.

КТ
"...Чл. 142. (1) Работното време се изчислява в работни дни - подневно.
..."

Това, че договорът е сключен при работно време 2 часа на ден, не означава, че не може да се въведе СИРВ. Просто ако е на СИРВ трябва да изпълни нормата часове за месеца = бр.работни дни по 2 ч.
С това,че още един човек потвърждава казаното, Аз пък не виждам вашите коментари с какво точно бяха полезни, Точно в наредба Н-13, която цитирате черно на бяло е написано, че Д1 и Д6 трябва да се засичат по отношение на осигуровки, а не на данък, а Вие твъдите, че не е възможно да се коригира само данък в Д6, защото нямало да съвпада с Д1.