Здравейте, ако може да проверим с вас изчислението на дължим запор:
Служител с нетно възнаграждение 950.57, без деца.
950.57-650.00/3 = 100.19лв. правилна ли е сметката?
Благодаря предварително!
Здравейте, имаме забавяне в доставката на една стока от ЕС, съответно те са ни издали инвойс за тази стока и съгласно датата на инвойса от 05.07.2021 ние трябва в 15 дневен срок да издадем протокол, но все още не сме получили стоката.
Въпросът ми е трябва ли тази сума да бъде включена в Интрастат за м.юли или когато я получим в м. август стоката тогава да се включи в Интрастат?
Тоест, това приложение 8 майката ли трябва да го подаде , а не работодателя?
Или първо се подава приложение 10 от работодателя в тридневен срок от промяната на обстоятелствата и след като се подаде Д1 за месеца в който се е върнала се подава приложение 8?
Здравейте, предстои прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете до 2 години, освен молба от служителя, заповед от работодателя и приложение 8 към чл.4т.6 на НОИ, какъв друг документ се подава към тях като номер на приложение?
Благодаря Ви!
Здравейте, когато има превод по банков път между две лица по права линия, трябва ли да има за всяка сума договор за дарение или може да е общ договор, въобще за такива преводи трябва ли да има договор и къде е записано това?
Защото , когато се касае за дарен имот или имущество се сключва договор или нот.акт за дарение, но за суми?
Благодаря и прохладен ден на всички!
Здравейте,
Имаме промяна на едно лице на длъжността от 01.06.2021, обаче уведомлението е подадено с грешно възнаграждение, съответно трябва да е по-малко.
Какъв е реда да се коригира това или е по добре да остане така за м.юни , а за м. юли да си го коригираме без да подаваме уведомление, въпреки че при тях ще е по - висока сумата?
Здравейте, при публикуване на ГФО от съставител по електронен път , освен декларация по чл. 13, ал.4 от съставителя и управителя, друга декларация прилага ли се?
Да стана ми ясно вече, и съответно на касовият апарат, на отчета си има разделение през ПОС или в брой!
Благодаря Ви!
Благодаря Сибелин!
Благодаря и на другите! :smile1:
Приема се остроумието, но реално няма за чекмеджето ……..
Здравейте, имам въпрос относно пос терминал в магазин и той е следният:

При направена продажба, която е в брой и клиента заплати с карта , съответно се издава и касов бон от касов апарат и бележка за плащането от устройството , съответно сумата постъпва в банковата ни сметка.
След това самото осчетоводяване на тази фактура , която е в брой как се осчетоводява през каса или през банка не ми е много ясно?
Ако плати фактура по банка с карта добре, ще я закрием през банката, но за тази в брой , освен операция 501/411 и после 503/501 не се сещам?
Благодаря Ви!
Здравейте, попълних декларация по чл.92 обаче не ми излиза номера на подадения отчет все още , а в статистиката имам такъв.Днес съм подала в статистиката , но в самата декларация всичко е в зелено на не ми излиза номера?
Трябва ли да се генерира номер на Годишен отчет?
Да, объркал съм месеца!Благодаря .
Здравейте, при подадено предизвестие на 11.05.2021 до колкото прочетох се броят 30 календарни дни след дата на подаване , тоест от 12.05.2021 последен работен ден трябва да е 10.05.2021г.
Според Вас това вярно ли е?
Благодаря Ви!
Здравейте, когато едно лице има право на обезщетение по чл.222 ал.1 за оставане без работа за 1 месец, но в същото време е регистрирано на бюрото по труда има ли право на това обезщетение, след като взима пари от борсата?
Здравейте, колеги направено е дарение от фирмата към медицинско заведение в размер на 1000.00лв., къде в данъчната декларация се отразява тази сума?
Благодаря Ви!
Отново да доуточним, ако аз имам отпуска от 2020 6 дни и не искам да я ползвам до м.юни работодателя длъжен ли е задължително да ме пусне в отпуска до м. юни да ги използвам тези дни или ако не го направи тогава аз мога в следващите месеци да си поискам ползването на тези 6 дни когато поискам след като го уведомя 14 дни предварително?
Тоест , ако има отпуска едно лице от 2020 година 6 дни работодателя длъжен ли е да осигури ползването на тези дни до края на месец юни , ако работника не си ги е поискал да ги използва, защото той може да иска в месеците след м. юни да ги използва.
Да ,за давността и аз прочетох че не се губят тези дни , а могат да бъдат изплатени.
Здравейте, какви са условията в момента за прехвърляне на отпуски от предходни години.До колкото прочетох, може да се отлага неизползването на отпуска поради някакви производствени причини или поради други неотложни обстоятелства.Все още ли е задължително до края на юни да се използват поне 10 дни от неизползвана прехвърлена отпуска от предходна година и остатъка може да се прехвърля до 2 години, след което се губи.Тоест колко дни е задължително да се използват в годината отпуска и колко може да се прехвърлят и до кога.
Благодаря Ви и здрава и успешна седмица на всички!