Здравейте! Има ли някои, които е водил книги за едностранно счетоводство по мярка 112, 141 или 6,1, 6,3?
Интересуват ме следните неща:
1. В началото е закупен разсад за трайни насаждения, който е отразен като разход в книга за разходите. На следващата година трайните вече плододават - трябва ли да се заведат в инвентарната книга?
2. Земята, която ЗП-то е притежавал преди да се регистрира като ЗП също ли трябва да се води в инвентарната книга.
3. Също така разбрах, че някои ЗП-та отчита ли ДМА в книгата за разходи посредством обособяването на отделна графа? Според мен не е правилно, но от ДФЗ го искали. Какво е вашето мнение по този въпрос?
4. Как е правилно да се отрази капковото напояване, като са закупувани отделните части за него и е правено от ЗП-то - като разход за материали или направо като ДМА? Завежда ли се в инвентарната книга?
5. Ако някои знае други особености при едностранното счетоводство по посочените мерки, моля да ги сподели!
Благодаря!
Благодаря много!