С годишната декларация ще се декларира, като няма да се доказва документално - ако решат ще правят ревизия. Но за 10-20лв годишно не вярвам хората да се мотивират да спазват цяла година "правила", че и да подават ГДД...
Имам питане по "новото облекчение". Колеги, вие как разбирате: "Данъчното облекчение е в размер 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. "?
 При брутна заплата примерно 1155лв месечно данъкът е 100лв месечно. Ако се изпълнят всички условия за получаване на облекчението, колко според вас е то - 1лв месечно (12лв за годината) или 10лв месечно (120лв за годината)?
Независимо от диагнозата, ако вторият болничен е издаден от болнично заведение, се обработва като продължение.