Благодаря за отговора. Махнах отметката и  генерирах нов ГФО. Отново под №2 е ОПР, но със звездичка. За звездичката има пояснителен текст "*Съгласно чл. 38, ал. 4 и във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството,
предприятието е избрало да не публикува своя отчет за приходите и разходите, тоест е задължено да
публикува само баланс."     Това ли  трябва да се публикува в ТР ?
Здравейте! Попълних ГФО за дружество БЕЗ  дейност за 2016 г.,  ползвайки приложението за  микропредприятие  от Вашия сайт.  ГФО  започва така:  "Съдържание: 1. Баланс    2. ОПР. "   Дружеството има активи и ще изготвя баланс.  Въпросът ми е - трябва ли да съставя и нулев ОПР, тъй като е упоменат в съдържанието и не може да се коригира?
Не отваряйте частта или я премахнете.
Здравейте! Митническа декларация за внос от този месец (март), може ли да се въведе в Дневник покупки и СД  за месец април?
Благодаря за отговора.
Здравейте!
Митническа декларация за внос от този месец (юли) може ли да я включа в дневник покупки и СД  през август или септември?
Имала съм същия случай с адвокат за немалка сума. Управителят ми донесе листче със същия текст.  Отидох лично при адвоката и настоятелно го помолих да си напише на листчето трите имена, ЕГН-то или булстата. Направи го чак след като се убеди, че няма да се откажа. На края на годината го  включих на първия ред в справката по чл. 73.
Благодаря!
Здравейте! ООД, представляващо се от двамата съдружници няма дейност за 2014г. При попълване на ГДД по чл. 92 обр. 1010А в част II кл. 8 има място само за данните на  единия.  Необходимо ли е да се прави отделно допълнителна справка с данните на втория представляващ или само един е достатъчен?
Здравейте!  Дружество, регистрирано по ДДС получава пратка от Германия съдържаща стока, която е за лично ползване на собственика. Фактурата е с начислен ДДС, има валиден VAT номер на доставчика  и нашия ДДС номер. Платено е с фирмената ни кредитна карта. С този разход ще увелича  финансовия резултат в ГДД на дружеството. Въпросът ми е - как да отразя тази фактура в дневниците по ДДС ?
Благодаря за отговора :smile1: Точно така ще направя. Относно аванс и износ в различни месеци, за счетоводството постъпвам по този начин:  http://ekspertis.bg/document/view/qanda/131398/0/  А на митницата нося инвойс с цялата стойност и тази стойност отразявам в износната декларация.
Здравейте! На 18-ти август получихме аванс 20% от наш клиент от Сърбия. Днес направихме износа. Въпросът ми е - да издам ли фактура за аванса, спазвайки 5-дневния срок или с днешна дата направо да издам фактурата?  Става въпрос за 8 дни разлика между аванса и износа.
Здравейте!  Получихме грешен превод от наш контрагент от ЕС. Банковите разходи за  връщането на сумата си удържахме от превода, а банката си ги удържа от нас. Така се появи разлика от 29,34 лв. между получената и върнатата сума, която  не се вижда в банковото извлечение. Как да я осчетоводя? 
И аз имам такава фирма. Не е пререгистрирана, но всяка година подавам в НАП ГДД  обр. 1010А. Фирмата си е активна в НАП, нищо, че не е пререгистрирана в ТР. Подавай си декларацията, че не остана време.
Здравейте!  Дружеството ни има приход от лихви от търг. банки, които участват при формирането на ГФО. Попълвам справка 8  на първия ред (Лихви по разплащателни и депозитни сметки) тази цифра, но след валидирането ми излиза предупреждение със следния текст: "Сигурни ли сте, че имате приходи от лихви от разплащателни и депозитни сметки, получени от нерезидентни търговски банки, намиращи се извън територията на страната? Ако не, попълнете коректно код 5111". Нямаме такива лихви и този код не съм го попълнила, но изглежда някъде греша. Това не е фатална грешка и отчетът ще се приеме , но искам да го направя както трябва. Моля да ми помогнете как да попълня този отчет или просто да го изтрия.
Проверих ги във VIES - ДДС номерът е валиден. Благодаря!  Хубав и ползотворен ден!
Здравейте! През месец януари имаме ВОД на стоки (ключодържатели, закупени от български доставчик). Получателят е испанско дружество, регистрирано по ДДС. В кои колони на дневниците трябва да се отрази тази продажба?