Здравейте!
Имаме две дружества - ООД и ЕООД. ООД тегли кредит, но няма какво да предостави като обезпечение. За целта ЕООД предоставя имот като обезпечение. Едноличния собственик в ЕООД е съдружник и управител в ООД. Разхода за застраховка на кого ще бъде - на ООД, което ползва кредита или на ЕООД, което предоставя обезпечението?
Здравейте! Фризьор, регистриран като СОЛ - занаятчия може ли да назначава друго лице на трудов договор във фризьорския салон?
Благодаря на всички!
Точно като неразпределена печалба от текущата година, която все още не е приключила и не е ясно до края на годината какви разходи ще има и дали няма да излезе на загуба. А в самия протокол не пише на какво основание трябва да се обложи с 5%.Освен това след като приключи годината и се установи печалбата, съдружниците може да вземат решение да разпределят само 1/3 от нея например за дивиденти. Интересно как от НАП решиха, че цялата трябва да се разпредели за дивитеденти.
Аз съм на мнение, че не трябва да се внася нищо в случая.
Здравейте!
След проверка по възстановяване на ДДС и констатирана наличност на голяма сума /според НАП/ в касата, дойдоха да преброят парите и установиха, че са налични и салдото е точно. Фирмата няма неразпределена печалба от минали години. Разпределена е и е платен 5% данък върху дивидентите. Сега получаваме протокол,  в който пише, че задълженото лице има неразпределена печалба, като се посочва сумата сметната към момента като разлика от приходите и разходите и ни задължават да внесем 5% данък върху нея. Правилно ли е това? До края на годината има още много време и не се знае какво ще се случи. Това не е неразпределена печалба и дори още не е приключила годината, за да сме наясно какъв ще е резултата, може да излезе и на загуба. Фирмата е с оборот за предходната година под 300000лв и не е задължена да прави авансови вноски.
Здравейте!
Имам следния казус: българска фирма регистрирана по ЗДДС купува стока от българска фирма нерегистрирана по ЗДДС, т.е. получава фактура без начислен ДДС. Продава стоката на фирма, която е извън ЕС, но доставката е до страна в ЕС. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата? Трябва ли да включи сделката в Интрастат?
Здравейте! Имам издадена фактура за продажба на фирма от Великобритания, която не е регистрирана по ДДС. Начислен е ДДС във фактурата. В кои колони трябва да влезе в дневника за продажби ДО и ДДС?
Здравейте!
Може ли работодателя с електронен подпис да изиска електронно свидетелство за съдимост във връзка с назначаване на работник или трябва самото лице да си изкара такова?
Здравейте!
Мога ли да отпиша задължение към доставчик (401/709) преди да е изтекъл давностния срок?
Сега опитах, но не ме допуска да подам заявлението, иска да се прикачи файл.
Т.е. без да прикачвам файл със справка за оборота?
Здравейте!
При подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 по електронен път, трябва ли да се прикачват някакви документи или се подава само Заявлението?
Здравейте! ООД има оборот към 31.10.2019- 42000лв. Днес 05.11.2019 е издадена фактура за 11000лв., т.е. оборота става над 50000лв. В случая до 07.12.2019 трябва да се подаде заявление за задължителна регистрация по ЗДДС. Може ли да не се чака този срок, а да се подаде заявление за регистрация по избор преди края на месеца?
Не виждам срок за регистрация в Наредбата, но тя влиза в сила от днес. От това следва ли, че днес трябва да се регистрираме?
Здравейте! Имам ЗП-физическо лице, което август 2018г. е закупило съд за гориво. Има само една доставка през същия месец. От тогава, вече почти година няма зареждано гориво, защото няма селскостопанска техника. Трябва ли да се регистрира по новата наредба само поради наличието на съд за гориво?