А това, че имам договор и аз съм собственик на стоката, независимо, че още не съм я платил?

ЗДДФЛ

Придобиване на доходи
Чл. 11. (1) Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането - при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
3. получаването на престацията - за непаричен доход.


Сега имам друг казос една кобила умира заедно  с кончето. Причината е голям плод,който притиска органите. Какъв документ да си изискам от ветеринарната служба,за да мога да си отпиша Актива?
По всяка вероятност, щом задавате въпроса, такава екарисажна бележка липсва. Доколкото знам, в момента няма действащ екарисаж.
От ветеринарната ще търсите Протокол за загробване
http://babh.government.bg/uploads/File/Jivotni-obrazci/12_Protokol%20za%20zadgrobvane.pdf
и за всеки случай да попълнят и този Акт за ликвидация, който съм прикачила.
Преди една-две години имаше и една Декларация за смъртност, но сега май я няма - попитайте, те ще Ви кажат имат ли я още.
Колкото до първия Ви пост, когато заприхождавате кончетата, ще кредитирате сметката за отглеждането на кобилите - ако имате отделна. Нали от тях , и от направените разходи за отглеждането им, сте получили новото поколение...
За пазарната цена - помъчих се да потърся цена по интернет, но не съм сигурна до каква степен тя ще бъде призната за пазарна.
Ако имате издадени фактури за продажба преди това, не би ли следвало да се признае тази цена за цената на активен пазар?
Дано да съм Ви помогнала малко.
добре де, какво правим, ако горивото не се съхранява в цистерни?
По-масовият случай на дребните земеделски стопани е да идат до бензиностанцията, да си заредят тубите или варелите с необходимото количество и в рамките на 2-3 дни по различните кампании да го изразходят...
Така те попадат в тоя случай за ползване над 1 000 и под 2 000 литра гориво годишно...Което веднага ги праща към изпращане на данни и не знам си още какво - не можах да допрочета проекта, втрещих се, ще ме прощавате - към НАП.
Здравейте,
ще имате ли възможност да ми изпратите въпросната таблица, чрез която се приключва 611.
Предварително Ви благодаря!

jana_cholakova@abv.bg


из правилата на форума:

10. Забранени тематики и пропаганда

Забранява се публикуването на текстове и изображения с порнографско съдържание, както и такива, свързани с всякакъв вид жестокости и насилие. Забранена е политическата пропаганда или агитация, включително политически проучвания, коментари и анкети, както и публикации, призоваващи към гласуване в даден конкурс.

Нито Орешарски, нито което и да е правителство с участието на БКП могат да се похвалят с моята подкрепа, склонна съм да употребявам много и най-разнообразни нецензурни думи и за умствени способности на тези, които са управлявали под техния флаг, и за тези, които гласуват за тях, както си позволиха да правят това мои приятели, които агитират срещу ГЕРБ и налагат мнението за слабоумие на всички гласували за тях, без да отчитат, че с това обиждат и мен- но това си е лично мое мнение и не бих ангажирала цял счетоводен форум с над 100 000 членове с моите политически пристрастия.
Смятам, че има достатъчно други полета за изява, а тук бих призовала да си остане светая светих на счетоводството - свикнала съм да давам и получавам информация в тази насока; не бих искала да се обсъждат политически информации, защото самото публикуване на дадена новина вече води до нейното обсъждане. И колкото и икономиката да е зависима от политиката, все пак бих призовала да се спазват правилата на форума.
Напротив, точно на борсите трябва да продават с касов апарат и фактура - такова е изискването...А това, че те не го спазват, си е на тяхна отговорност. Такива протоколи се прилагат само за продажба от място на продукцията.
Преди време доста се чудих какво е съотношението, тъй като е ясно,че има изпарения и ферментация.
Днес попаднах на тази публикация,която може да се използва в заповедта за норми :

http://agronet.bg/agro/tor/6201-promeni-koito-nastapvat-v-oborskiya-tor-pri-sahranyavane.html
Най-кратко казано :

    Пресен оборски тор - сламата от постелята е още здрава с незначително променен цвят.
    Полуразложен оборски тор - сламата е все още запазена, но е крехка и тъмнокафява. Масата му е около 80% от първоначалната. 
    Разложен оборски тор - представлява черна мазна маса, в която не може да се различи постелята. Масата му е около 50% от първоначалната.
    Силно разложен (прегорял) оборски тор - торът е превърнат в рохкава землена маса. Масата му е около 25% от първоначалната.ама Вие сте си го написали - ако е упражнявало единствено земеделска дейност, то тогава осигуровките са върху 60 лв, но лицето е било и на трудов договор, затова търсят осигуровки върху 120 лв.
Тъй като вече се говори за премане на ваучерите от някои бензиностанции, качвам дневниците и калкулатора - може на някой да му се наложи да ги ползва
Взети са от тук, ако има съмнение случайно
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/vaucheri2014.aspx
ФЛ нали е предоставило с протокол тази вещ на ЗП-то? Как сте го осчетоводили това - като безвъзмездно предаване - т.е - като дарение ли?
и после
(5) Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13.
Т.е. - ЗП-то продава на ФЛ обпатно тази вещ, нали това няма да стане пак с протокол - защото в този смисъл тук трябва да се издаде фактура. И тогава защо да се издават две фактури - първо от ЗП на ФЛ и после от ФЛ на новия собственик?
Не съм оспорвала неначисляването на ДДС, но съм сигурна, че данъчните ще гледат на това въртене като на опит за укриване на придобити доходи.
После - още нещо. ФЛ е избрало да се облага като ЕТ, но то си Е ФЛ и не е приравнено на ЕТ, както е примерът и с преотстъпването на корпоративния дънак, който сме обсъждали тук : ЕТ могат да преотстъпват, но ФЛ- ЗП - не, независимо как се облагат.
Така че не бих приравнявала членовете за ЕТ към ФЛ-ЗП. Още повече, че в този случай така и така това "изключване" е облагаемо - защото не е част от чл.13.
Не бих рискувала в никакъв случай.Все пак, ако имаш време, защо не питаш писмено НАП?
добре де, ама как ще го "извадиш" от имуществото на ЗП? Това може да стане с продажбата, за която говориш, но тя става от името на ЗП-то, тъй като е негово имущество, не на ФЛ.
това, че няма основание за начисляване на ДДС, не означава, че не трябва да се издава фактура обаче - според мен...
sunwalker, ако трябва да постъпиш,както на мен ми се иска - няма фактура, няма ДДС, минава си като продажба на лично имущество - кола или каквото и да било движимо имущество.
За жалост, лесно се влиза, ама трудно се излиза от стопанската дейност на ЗП-то...
Според мен, макар хич не ми се иска да е така, се продава с фактура с начислен ДДС и продажбата се отчита и с касов апарат или по банков път...
продължавам да твърдя, че трябва да се издаде фактура - ДМА вече е собственост на ЗП-то, а то следва да прилага ЗСч и да издава необходимите документи при продажба - т.е. - и фактура, и касова бележка.
задължително издава фактура - нали продава ДМА, което ползва в дейността си и е вписало счетоводно там?
нашите ваучери са вече при мен, но на бензиностанциите още не ги приемат. Не разбирам какво лошо имаше в предишната система - снимахме фактурите, подавахме заявление в митницата, оттам възстановяваха съответната сума - просто и ясно...
първо не забравяйте, че водещ е СС41, в него има много от нещата, които трябва да присъстват в този документ....
горе-долу нещо подобно като насоки от мен :І . Оценъчна база, използвана при изготвянето на ГФО
Годишният отчет за дейността на предприятието за ....... г. е изготвен в съответствие с изискванията на счетоводните стандартиза малки и среди преприятия,  които са приложими за .............. г.,в това число и към датата на отчета –............. година.
Предприятието организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство-счетоводно и данъчно.
Финансовия отчет за ................ г.е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действуващо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. При първоначалното оценяване на активите е прилагана историческа цена,освен в случаите, когато с Национален счетоводен стандарт се изисква друго. Последващото оценяване на активите и на пасивите е извършено в съответствие с изискванията на счетоводните стандарти, които са в сила през .......... г.

ІІ. Нетекущи (дълготрайни) материални активи

1. Признаване на дълготрайни активи.


    2. Методи на амортизация и амортизируеми дълготрайни активи


3.Дълготрайни биологични активи


ІІІ. Текущи (краткотрайни) активи

1. Краткотрайни биологични активи.

2.Материални запаси


ІV. Отчитане на разходите за основна дейност и калкулиране на себестойността, оценяване и отчитане на готовата продукцияV. Приходи от финансирания
VІ. Признаване на приходи и разходиVІІ. Събития за оповестяване.
savina,
не знам това дали не си го виждала вече...качено беше в сайта на МЗХ...
в т.15, сега я отворих и видях - благодаря , dalila :flowers: