Нали сте в Г-я повече от година , а искате тук да докажете сумиран здравоосигурителен период за да си ползвате правата в България. Консултирайте се в ЦУ на НЗОК , като не сте се завърнал окончателно каква е процедурата.
Благодаря за съвета! Телефон за контакт с ЦУ на НЗОК +35929659158. Любезна служителка и обяснение:
 "Докато сте в трудово правоотношение в Европейската общност не е необходимо никакво действие относно здравни права. При окончателно завръщане в България - сумиран здравно осигурителен период,  доказан с бланка Е104. Съвета на служителката е да имаме Европейска здравноосигурителна карта. / ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя./
Бланка Е104 не е ли при окончателно връщане в Родината?  В случая не е ли "ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА ПО ЧЛ. 40 А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ"
Здравейте! Преди повече от година заминах на работа в Германия с трудов договор и всички осигуровки. През коледните празници за кратко си бях в България и стоматолога ми след профилактичния ми преглед ме информира, че съм здравно неосигурен!
Въпроса ми е: Каква декларация /конкретно - каква бланка/ трябва да подам в НАП, за да съм спокоен при следващите си гостувания!
Благодаря Ви! Ще чакам конкретен отговор, а не тълкувания на закони и... ама защо...
До тук благодаря - значи НЯМА да пиша молба за напускане. А имам ли "право" да отлагам във времето, докато си търся работа - да ползвам натрупалия се платен отпуск за предходните години и евентуално после 6+5 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г. възраст
Във връзка с обезщетенията, моля за съвет:
От 2015 г. бях възпитател към учебен център в гр. Плевен. Юни 2017 год. родих и след болничните ползвах отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст. Междувременно 2018 г. центъра за обучение в Плевен беше закрит и моите документи продължиха да ги оформят от централата в София.
 След навършване на 2-те год. на детето ми, деловодителката от София ми се обади, за да си пусна молба за платен отпуск и да си напиша? молба за напускане.
Аз разбирам моят статус като работник с работодател, без работно място.
Имам ли право на платен отпуск, неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3 год. възраст, на обезщетение за оставане без работа и какви са  най-правилните за мен постъпки от тук на татък.
Предварително благодаря, ако ми помогнете в сложната главоблъсканица

Въпрос с подобен казус: Работник с 30 години стаж е съкратен на 30,11,2017 г.  До 30,11,2018 г. получава обезщетение от бюрото по труда. На 15,02,2019 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и подава документите в Пенсионен отдел. На 20,04,2019 г. пристига при  нас / като последен работодател/ с решение за отпусната пенсия и иск за изплащане на 6 брутни работни заплати по чл. 222 ал.3 от КТ. Какво е решението на казуса при положение, че той няма действащо трудово правоотношение с нас от 01,12,2017 г.
В указанията на Д6 не пише дали може са коригира т.18
Принципно при корекция се попълват всички данни + коригираните.
Пробвайте с корекция, ако не стане - заличете първата колонка и подайте нова редовна Д6 само с данните от първата колонка
Заличаването става като т.8 , вид плащане и т.18 попълвате по същият начин. В клетките за фондовете попълвате нули
Подадохме Д6 коригираща по посочения от Вас начин, но я отхвърлиха с обяснение за необходимост от едновременно подаване с Д1
Подадена Д1 и Д6 за м. Март 2016 г. на 21,04,2016г:
 В първата колона т.8 - 032016,  вид плащане - 5,  т.10,12,13 и 14 дължимите осигурителни вноски  и ...
т.18 - 31032016 !!!
 Във втората колона т.8 - 032016 вид плащане - 8 т.16 сумата за удържания данък по ведомостта за м. Февруари и т.18 -31032016
Въпроса ми е какви коригиращи записи да подам, за да се получат в НАП правилната дата в първа колона т.18 - 30042016 
 Тълкувателно решение №2 от 26.06.2015г по тълкователно дело №2/2013г. от ВКС, във връзка с удръжките по запори на РЗ.  Ограничението на работникът да остава сума не по-малка от МРЗ.
Бях атакувана от лице, на което правим запор.
Нетна РЗ м. Декември = 720,00 лв ., няма ученици. Запор = 340 лв. Ограничавам удръжката до несъквестируемия минимум 380 лв-МРЗ за Декември / 720 - 380,00 МРЗ/
А на работника "адвокат" му бил обяснил, че от чистата РЗ 720 се заделя несъквестируемия минимум 380,00 лв и от остатъка се  изчислява 1/2 от Нетната РЗ, което правело (720-380):2=170. Кое е вярно-математиката на касиера или обяснението на "адвоката"?