За Данък Уикенд да се предложи принципа на реципрочност, а именно личния актив при служебно ползуване да участва в разходите и в приспадането на данъчния кредит!!!
За Данък Уикенд да се предложи принципа на реципрочност, а именно личния актив при служебно ползуване да участва в разходите и в приспадането на данъчния кредит!!!
това не е отговор по същество на съществуващ казус!!!