оже ли да попитам по повод ликвидацията. В баланса имам  капитал 5 хиляди ,загуба 7 хиляди и вноска към собственика 2 хиляди. Мина 6 месечният период и трябва да направя ликвидационен баланс. Създадох с/са 103 ликвидационен капитал и 111 други резерви, изписах вноската на приход. Записванията са ми : 111/121 , дебит с/ка 101,111/ кредит  с/ка 103 . Правилно ли е?
Благодаря предварително!
Може ли да попитам по повод ликвидацията. В баланса имам  капитал 5 ,загуба 7 и вноска към собственика 2. Мина 6 месечният период и трябва да направя ликвидационен баланс. Създадох с/са 103 ЛК и 111 др.резерви, изписах вноската на приход.Записванията са ми : 111/121 , Д с/ка 101,111/ к с/ка 103 . Правилно ли е?
Благодаря предварително!
Благодаря Ви! Както винаги Кик инфо сте най-бързите и най-добрите! :D