Доходи от трудови правоотношения не се включват. Доходи от наем и граждански договори се включват при определяне на облагаем оборот.
Здравейте,
Търсим си колега/колежка с френски език - задължително условие. Работното място се намира в гр.София, кв.Дружба, ул."Илия Бешков" 3; фирмата се занимава с производство на книги и печатни издания; работно време от 9,00 до 17,00 ч. Задълженията и отговорностите са стандартни за длъжността оперативен счетоводител, не включва ТРЗ. Стартова заплата за първите 3 месеца - нетно 1200 лв. Ако проявявате интерес можете да ми пишете на finance@pulsioprint.com
Здравейте,

Търсим си колега/колежка за офис на счетоводна къща в гр.Божурище - не се стресирайте, само на 15 мин с градски транспорт е от метростанция Сливница :)
Не е необходим дългогодишен опит, но се изискват познания по счетоводство, бързина, добра компютърна грамотност и концентрация. Работим с 2 програмки - "Ажур" на Бонев софт и "Факт" на Ранком. Стартовата нетна заплата е 900 лв и имаме съвсем ясни изисквания, спазването на които ви гарантира увеличение в зависещ изцяло от вас срок.
Очаквам заинтересованите колеги да се свържат с мен на finance@pulsioprint.com
Намерихме си нова колежка, обявеното място вече не е свободно. Хубав ден на всички!
"Букпринт" ООД търси ТРЗ специалист за производствено предприятие /печатница/ в гр.София, ж.к.Дружба, ул.Илия Бешков 3. Задължително условие е да може да започне работа най-късно до 01.11.2016 г. Изисква се отлично познаване на трудовото и осигурително законодателство, работа с програмен продукт "Омекс" на "Омега софт" ООД. Работно време от 8,30 до 17,00 ч. Заплата 1200 лв. Очаквам заинтересованите да ми пишат на gerasimova@gbg.bg
Колеги, мястото за оперативен счетоводител по горната обява вече не е свободно. Сега търсим счетоводител /може и без опит/, но с перфектен френски език. Място на работа гр.София, ул.Илия Бешков 3, 8-часов работен ден, заплата 1200-1800 лв. Работи се със софтуерна френски език и се комуникира с клиенти на френски език.
Счетоводна къща търси оперативен счетоводител за гр. София, ул. Осогово 30. Работно време: от 9,00 до 17,00 ч, заплата: 1000 лв. Отговорности: текущо счетоводно обслужване на фирми, без ТРЗ - повече подробности и информация за естеството на работа ще бъдат обяснени при среща с кандидатите. При интерес изпратете CV на accountant@pulsio.net
Здравейте! И аз не знам дали се включвам на точното място, но ще си питам :)  Чуждестранно физическо лице, определящо се като местно лице има доходи от наем от недвижим имот в страна-членка на ЕС. Лицето живее в БГ, има апартамент в чужбина, който е даден под наем там на чуйдестранно физическо лице. Въпроса е дали може да декларира този доход в България и дали трябва да прилага СИИДО?
 От НАП са длъжни да извършат регистрацията в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация. могат да поискат примерно:
1. Справка за реализиран облагаем оборот за период една година назад
2.Справка за реализиран облагаем оборот от задължено лице по чл.21, ал. 2 от ЗДДС в сила 01.01.2010
3.Писмени обяснения
4.Декларация за получени и предоставени услуги на ДЗЛ от ЕС и извън Общността
5.Декларация за доходи, които биха били облагаеми за целите на ЗДДС
6.Банково извлечение за период от 1 година на зад за всички разплащателни сметки
7.Писмени обяснения за дейността
8.Превод на договори, кореспонденция и т.н. доказващи наличието на основание за регистрация