Сменете си софтуера ...това беше в кръга на шегата. А вие не им ли се обадихте, не им ли писахте?
С Регата няма проблем.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Едноличните търговци по ал. 9, т. 1 не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.
Здравейте, подавате в НСИ отчета за неактивност на фирмата и след това в ТР- Г3, Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТР и новия образец в раздел Новини на АП - Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от ЗС.
Здравейте, не във всички страни можете да си възстановите ДДС. Има специфични изисквания за касовите бележки. Пише за кои страни ви интересува :)
Какво пише в трудовият Ви договор, колко е основната заплата, какви допълнителни плащания ще получавате? През времето, през което сте работили не сте ли получавали фишове за заплати?
Ако Вие не сте Главния счетоводител, искайте всичко да ви напишат какво да направите, че никой не вярва на казъл-рекъл и след това без вина виновен. В края на годината не е ли правено инвентаризация на разчетите?
Извинявам се за тъпия въпрос, защото явно вие сте отскоро във фирмата, не са ли видяли, че в края на годината има плащания без фактури и защо не е реагирано през 2018 да се набавят фактурите? Плащанията на какво основание са били направени през 2017? 
Здравейте, а защо смятате, че счетоводен форум, трябва да ви отговори за юридическите неща? Обърнте се към юрист.
С риск да ви разкчаровам, някой не му се е занимавало с това. Представете си ТЕЛК-а на новия работодател. Иначе догодина си подайте Годишна данъчна декларация за 2019, приложете служебните бележки, ТЕЛК-а и ако нямате задължения към държавата ще ви ги възстановят.
Това е от страницата на НАП:
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. 

Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Да така опитвах да подам с ПИК ОК- 5.  И накрая днес след ходене до НАП и писане на молба до техните IT специалисти, ще ми оправят грешката от Преустановявам дайност на Прекратявам дейност . Оставих попълнено ОК - 5 с дата на възобновяване на дейността и това е, Излушах лекция за разликата между двете думички  :blink: Незнам дали тези хора не грешат и те или те винаги са прави и велики.
Здравейте колеги,
имам нужда от малко помощ, фирма работила няколко месеца през 2015, съм подала  преустановяване на дейността,  вместо прекратяване на дейността тогава с декларация ОК 5. Сега отново собственика иска да започне дейност, но не ми приема декларация ОК 5. На място в НАП отговарят, че нищо неможе да се направи. ...
Фирмените сметките в Revolut според мен също трябва да се регистрират в БНБ, а дали трябва да се подава тримесечен отчет. Моля някой, ако е запознат с този вид плащания за помощ.
Здравейте колеги,
услугата за възстановяване на ДДС от ЕС е активна :) Да ни е честито в последният момент подаването на годишни искове :)
Откога учителите станаха държавни служители.
Имате право на фирма и да организирате и провеждате курсове. Осигуровки се дължат и в двата случая върху МОД 560 лева.
Ако отсега го подкараш така, да си спестиш това и онова, значи на Счетоводните принципи не гледаш сериозно и е свършена работата през просото. Подобре си отвори дебелите учебници и си припомни нещата. Почни си със  сметки 426, 101 и т.н.
Вчера три пъти звънях в НАП, но така и не успях да се свържа, защото всички оператори са заети или в отпуска  :blink: и на тях не им пука, че и нас ни притискат срокове.
Какво трябва да си доначислите, като имате начислено ДДС. В горният отговор ясно е написано.
И аз съм го закъсала с възстановяването на ДДС от ЕС, както за 2-ро тримесечие, така и за 2018. Надявам се, че ще пуснат услугата.