От Търговския регистър дадоха информация, че подаването на Декларация на фирма без дейност за 2017 г. по електронен път и без такса е невъзможно. Ако се подава по електронен път се изисква такса. За да се избегне плащането на таксата подаването се извършва само на ръка.
Подавали ли сте Декларация на фирма без дейност в Търговския регистър по електронен път, защото при опит за подаване се изисква такса, а не би трябвало да е така? Някои знае ли какво трябва да се отбележи, че да може Г2 да се изпрати без такса?
Подавали ли сте Декларация за липса на дейност в Търговски регистър по електронен път. Подаването би трябвало да е без такса, но системата не приема да се изпрати Г2 и съответната декларация при липса на качена такса. Някои знае ли какво трябва да се отбележи за да се изпратят документите без такса?