Нотариус регистриран по ДДС с ЕГН получава наем от ЮЛ трябва ли да се удържа и внася данъка  от ЮЛ и съответно подаване на необходимите декларации.
И като нотариус данъчна ф-ра да се издава защото по ЗННД той издава сметка ф-ра.Благодаря предварително.
Самоосигуряващо лице за м. 09 и 10 / 2019 г. подадена Д1 може ли сега да направи корекция за тези месеци.Благодаря предварително.
Подадено заявление за пенсиониране на 30.07.2019 г.все още няма разпореждане за пенсията.Лицето е СОЛ  и продължава да се осигурява, до излизане на решението.Кога и как да спре да се осигурява за ДОО защото ще продължава дейността като ЕТ и ще се осигурява само здравно, и как ще си възстанови надвнесените вноски за ДОО,ако отпуснатата пенсия е от 01.09 например.
На хартиен носител с два протокола към декларацията.Единият го връщат с вх. номер на посоченият адрес в протокола.
Може ли само с приложение 13 попълнено да се подаде заявление в НОИ за упълномощаване.Отдавна не съм подавала ,а няма достъп до ИСЕОДД в саита на НОИ
Може ли само с приложение 13 попълнено да се подаде заявление в НОИ за упълномощаване.Отдавна не съм подавала ,а няма достъп до ИСЕОДД в саита на НАИ
Открита грешка в годишно приключване 2017 подавам коригираща декларация  и отчети към статистика коригирам.Подаден е ГФО в  ТР преди корекцията.Четох и до никъде не стигнах какво да правя с публикуването как трябва да променя отчета след като още не е публикуван,а не се знае кога ще се публикува.Моля за мнения.
При отписването на актива  осчетоводявам  и не  преобразувам.
Винаги ми ги искат при проверка за възстановяване оборотна,главна книга и сметките по които има движение така ,че по добре си въведете двустранно осчетоводяване на документите .
Имаме вземане от клиент  на стойност 940 лв., сключваме  договор за цесия Получаваме плащане съгласно договора от 564 лв. по банка и издаваме ф-ра за тази сума на цесионера.Моля,за помощ при осчетоводяването.
по т.2 - код на дохода 30714.
Да използвам темата,трябва ли да се декларира в ГДД  в приложение 1  дохода от трудово правоотношение на ЗП които е и СОЛ.
Физическо лице в  облигационно правоотношение
Ако нямате задължения ,а ако имате ги изчистете и подайте коригираща декларация със същите данни .Тя ще влезе с дата по късна след като нямате задължения и мисля ,че ще се ползва отстъпката.
Когато има задължения не се ползва отстъпка.
Осигуряване на 420.00 лв. през цялата година, не е по ДУК няма личен труд.Годишна печалба 16000.00лв.Не са разпределяни дивиденти.
От 2015 дохода е над 7500 лв. и за 2017 трябва да се осигурява на 550 лв.
Благодаря.
Минималните месечни размери на осигурителният доход за СОЛ съобразно облагаемия доход от 2014 г. отнася ли се за СОЛ на ЕООД . Благодаря предварително.