Здравейте. Моля за съвет.

ООД с тримата собственници /семейство - баща, майка, дъщеря/, с дялово участие  50%, 25%, 25%.  И тримата са управители, поотделно. Към момента на регистрацията на фирмата в ТР /май 2014/, са чужди граждани. Обаче двамата от тях получават българско гражданство по произход, съответно през 2015 и 2016гг. В личните им карти има постоянен адрес в България. Трябва ли да подават някакви документи в ТР във връзка със ЗМИП?
Благодаря!!  :smile1:
Здравейте. Прочетох цялата тема, но не успях да си отговоря на моя въпрос, защото има различни мнения по темата.. Бих искала да уточня, при 560лв личен труд на СОЛ и осиг. вноски 175.28лв /осигурен за ОЗМ/ + ав. данък 38.47лв, дали сумата за получаване по ведомост е 521.53лв?

Възнаграждение за положен личен труд - 560лв
Осигуровки – 175.28лв /осигурен за ОЗМ/
Ав.данък – 38.47лв
Удръжки общо – 38.47лв
Сума за получаване – 521.53лв

Във ведомост за самоосигуряващо се лице “Сума за получаване” е БЕЗ удръжки за осигуровки. Осигуровките не се удържат от дружеството, те са за сметка на лицето.