Към администратора на сайт kik-info :
Предвиждате ли да добавите възможност за изготвяне на специфичните ОПР за нестопанска дейност,ОПП,ОСК на ЮЛНЦ в приложението за ГФО в сайта?
Това ще бъде от голяма полза за потребителите.

Дължат ли се осигурителни вноски при изплащане на дневни пари  до двукратният им размер, определен от НКС , при командировка на лица на ГД,ДУК?