Добре, но ГДД няма да подавам като нямам приходи и разходи. Но статистика и ГФО в ТР, все пак имам придобит имот? Б
Здравейте,

Фирма без дейност за 2019 г,/а и от преди това/, закупува недвижим имот-не за продажба, а за лично ползване, собственика е чуждестранно лице. Няма приходи и разходи не ми представят-поне за сега.
В статистиката предполагам трябва да подам отчет за дейността, защото ще има ДМА или мога да мина с декларация без дейност?
В ТР отчети, все пак ще са различни от нулеви, които сме подали преди година или декларация без дейност?
Ако ми представят разходи по придобиване на имота предполагам, че трябва да подам декларация и дружеството ще декларира загуба.
Но ако нямам разходни документи, трябва ли да подавам?

Благодаря!
Здравейте,

Фирма с ел.магазин, регистриран с приложение 33 в НАП прекъсва дейност от 01/11/2019-спираме осигуряването на СОЛ.
 При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по същия ред в 7-дневен срок от прекратяване на дейността. - дали това важи при временно прекъсване на дейноста или въобще при прекратяване на дейноста.
И ако е трябвало да я подам - да я подам ли със задна дата, с текуща ли или въобще да не я подавам.
Моля за Вашето мнение! Благодаря!
Здравейте,

Магазин за хранителни стоки продава и билети от лотарията, като ги получава
само с протоколи без да има издадени фактури. Има и протоколи при изплащане
на печалбите от билетите. Не мога да разбера всъщност за самата фирма-хранителния магазин каква е печалбата от тази продажба. Ако някой има опит моля да сподели и какви счетоводни записвания прави!
Здравейте,

Според Вас, колеги резервоар за гориво в бензиностанция, каква категория ДА и за колко години ще се амортизира?

Предварително благодаря за помощта Ви!
Здравейте,

ЕООД спира дейност и освобождава лицата назначени на ТД. Въпросът ми е свързан с ДУК на едноличния собственик. Как може да бъде прекратен и съответно той не е регистриран в НАП и няма да подаваме уведомление по чл. 62 , а ОК5 подавали се?
Собственика е само управител, не е полагал личен труд.
Благодаря предварително!


Здравейте,

Фирма отдава под наем бензиностанция, но от началото на месеца ще се прекрати
договора за наем и дружеството само ще извършва търговията на дребно с горива.
При приемато в колонката ще има известно количество гориво. Въпросът ми е как
трябва да се извърши продажбата, след като горивото няма да напуска колонката и
съответно няма да мине пред фискалното устройство. Наемодателя и наемателя са
свързани лица и искаме всичко да е изрядно и за двете фирми. В момента покупки-
те и продажбите, директно се отразяват в Нап след като минат през фис.система на
бензиностанцията. Благодаря са съдействие!
Здравейте,
ЕООД търгува с горива и във връзка с новия Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход трябва да има уставен капитал в размер на 1 000 000 лв.
Въпросът ми е, може ли да се извърши номинално увеличение на основния капитал за сметка на неразпределената печала/дружеството има такава в размер на 600 000 лв./. Пък за другата част -  заем от банка най-вероятно и след като мине вписването на капитала ще се връщат пак на банката. Фирмата не разполага с тази сума.
Моля за съвет? Просто този закон ако се приеме сумите ще са непосилни за доста фирми.
Предварително благодаря за Вашето мнение и съвет!


Отдаването под наем не ние основната дейност т.е. под 50% са приходите , но въпросните леки автомобили се използват единствено за отдаване под наем. Ще можем ли да ползваме ДДС -то за разходите по експлоатация. Извинявам се но просто съвсем се обърках.
Автомобилите се отдават единствено под наем, не участват в другите дейности на фирмата и въпроса ми по точно е дали тази т.5  на чл. 70 ал.2 ме засяга и как да докажа примерно, че не съм ги изпозвала за сделката с имота
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 - 4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 - 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.
"Основна дейност" по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.
Здравейте,

Фирмата се  занимава с отдаване под наем на леки автомобили и с комисионни при посредничество на сделки с имоти. Тази година се регистрира по ДДС, защото продаде УПИ на стойност 40 000 лв.  Въпросът ми е може ли да се позва данъчния кредит по фактури, свързани с ремонта на леките автомобили? Трябва ли да следя оборота от дейноста по отдаването да е повече от 50% и продажбата на имота смятам ли го, защото ако се включва то поне една година оборота от рентакара няма да надхвърли тези 40000 и ще пада яко внасяне на ДДС. :cray:
Здравейте,

Имам следния въпрос: Лице, което е таксиметров шофьор и се самоосигурява по ЕГН на
мин. 510 лв. / съответно е платил всички такси за таксимеровата си дейност/ си открива ЕООД, където ще осъществява друга дейност-ремонт на автомобили. Лицето ще полага личен труд и във фирмата. Трябва ли да променя самоосигуряването си и да е чрез Булстата на фирмата? Длъжен ли е да си начислява възнаграждение за личния труд в ЕООД? Моля за съвет въобще как ще е най-правилно да се осигурява. Благодаря!
Пропуснала съм да напиша става въпрос за месец 05/2018.
Здравейте,

Трябва да залича Д1 на лице, което вече е напуснало фирмата и съответно да коригирам Д 6 в намаление. Трябва да подам Д1 с код за заличаване и Д6 с целите вече намалени суми ? А Д1 на другите лица, които са верни не ги подавам повече при корекцията? Предварително благодаря. За първи път ми се налага да правя подобна корекция. А новата Д 6 трябва с код корекция или редовна?
И един допълнителен въпрос за наличните активи:
1. автомобил купен през м. 04/2015 за 2400 лв. , целия данъчен креди в р-р на 400 лв. ли мога да ползвам или пропорционално съобразно изхабяването му.
2. автомобил купен 2010г. за 5000 лв. напълно амортизиран, тук имам ли право на данъчен кредит.
Предварително благодаря.
Здравейте,

Предстои ми регистрация по ДДС по чл. 96, а.1, изречение второ, т.е. достигам облагаеми оборот за 2 месеца, на 08/05/2018 имам сделка за 50 000 лв.. Въпросът ми е при подаване на заявление, как да подам облагаеми оборот за 12 месеца назад или да включа и текущия м. 05, защото тогава достигам оборота и съответно надвишавам 50 000 лв.Не видях в НАП да има ново Заявление за регистрация на база новите промени от 2018 г.