Да, за продажба с ППП не се издава касов бон. ППП може да се превежда по банка, ние работим с Транспрес и там като правим товарителницата можем да си изберем как да бъдат получени парите, а със Спиди сме се уговорили при сключването на договора.Най-вероятно и при Еконт трябва да има такава възможност, питайте ги.
Фирмата- наемател издава СИС на физическото лице
А, друго решение...без да уведомявам НАП
Здравейте, колеги!Бихте ли споделили ако имате опит с подаване на възражение на АУАН издаден от НАП, дали въобще има смисъл????
Здравейте, колеги!Бихте ли ми помогнали по един казус, който нещо не мога да реша. В дневника за покупки за м.07 фактура е осчетоводена като кредитно и е платена в месец 08, когато и откриваме грешката.Как би трябвало да се коригира грешката
Към  НАП се подава само уведомление по чл.62 за прекратяване на договора, в него не се споменава члена по които се освобождава лицето, той се пише в ТК и заповедта
На телефона на НАП ми казаха друга информация. През м.Януари 2016г, съгл. чл.22г, ще има допълнително възнаграждение от 200лв + това чл.22в. - 20лв. Демек през Януари се изплаща цялото облекчение 220лв, а не се удържа докато не се изчерпи ДОД.
Да, което са ви казали  се отнася какво трябва да се начисли на служителя. А отговора ми касае как работодателя трябва да си върне този възстановен ДОД от държавата.
 iveliin Приспадате си възстановения данък от общия дължим данък за месеца/месеците до изчерпването му.
Ще възстановите 20 лв. данък :)
Колежката говори за майка, която ползва данъчно облекчение по чл 22 г. за деца с 50% увреждания
поне така е написала
Но нали НАП прави това облекчение, аз като работодател като възстановя 200 лв. данък, и за това лице ми излезе за м. декември в Д 6 сума на минус 162,40 лв., кой  ще ми ги възстанови тези суми?

Приспадате си възстановения данък от общия дължим данък за месеца/месеците до изчерпването му.
Благодаря за отговора ви. Колегиални сте, но не и справедливи- не си го смятатм както и да е, а както трябва. 3-те години са от решението за право на обещетение.
ни най-малко ще тръгна аз да се заяждам.
Както и да е получих вече отговор. Съжалявам, че изобщо попитах, в този форум има повече хора, които търсят повод да се заядът с някой, от колкото да бъдат полезни.
Напротив, в този форум има най- много хора, които искат да помогнат и то компетентно!Влезте в някои други дискусионни форуми odit.info да видите какви глупости пишат!
Датата на получаване касае единствено ДОД, а не осигуряването защото в случая то се отнася за м.10 и м.11
РЗ за 14 дни = 900
просл.време - 16,20 % = 145,80
2 дни платен отпуск (на база предх.месец, ако са изпълнени условията) =149,40
5 дни болничен (приемам, че  е първичен, с 3 дни за сметка на работодателя) = 156,87
Сума за получаване = 1075,56 лв, след приспадане на ДОД 102,08 и вноски ДОО = 101,41, УПФ = 29,75  и ЗО = 43,27 лв
Мисля, че в случая на питащия РЗ за цял месец е 900лв., а не само за тези 14 дни
За мен не е ясен смисъла на самото "преминаване".
За какво става дума?
Дали напуска едната фирма и отива в друга, съвсем различна, дали се мести от един обект на фирмата в друг обект или се променя собствеността на фирмата.
А 11-те дни не са енигма, там по-лесно ще се установи истината каква е.
Ако е друг обект на същия работодател, не би трябвало да има прекъсване
Най-вероятно това му е отпуската, която му се полага до края на годината на база повече от 20 работни дни отпуска, ама как му я дават предварително не знам  :blink:
Облекчението касае намаляване на облагаемия доход, т.е. връщане на част от удържания ДОД , не осигурителния Предполагам, че са му удържали ДОД
до 410 ден в т.16,2, а след 410 ден в т.16,3 дни за отглеждане на дете до 2г. възраст
Само служителката ви има право на това данъчно облекчение
А  как да разбирам това:
"Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца."
че трябва да им дам копие от декларацията, която са ми представили?
Нали би трябвало да има нови служебни за доходи от трудови,които се прилагат към декл.по чл.50, където би трябвало да има вече такъв ред "Данъчно облекчение за деца" и да е видно, че данъка е върнат
Вие как мислите?
Да записва се на гърба на трудовата книжка, в/у това обезщетение не се дължат осигуровки и не е осигурителен доход и не би трябвало до се включва в УП-то