Здравейте! Трябва да подам декл. обр. 1 и 6 на самоосигуряващо се лице за периода от м.08.2000г. до м.12.2005г., но не съм съвсем сигурна в осигурителния доход и в процентите за осигуровки. Четох, че ДЗПО е въведено от 01.01.2002г.
        Година                 Осиг. доход        ДОО%        ДЗПО%       ЗОВ%
1. м.08,09.2000г.        150.00 лв.           32%              0%              6%
м.10,11,12.2000г.       158.00 лв.           32%              0%              6%
2. м.01-03.2001г.        158.00 лв.           29%              0%              6%
    м.04-09.2001г.        170.00 лв.            29%              0%              6%
    м.10-12.2001г.        200.00 лв.            29%              0%              6%
3.        2002г.                170.00 лв.            27%              2%              6%
4.        2003г.                200.00 лв.            27%              2%              6%
5.        2004г.                200.00 лв.            26%              3%              6%
6.        2005г.                220.00 лв.            26%              3%              6%
Здравейте! ЕТ за периода от месец август 2000г. до края на декември 2005г. включително е осъществявало дейност, но осигуровките за ДОО, ДЗПО и ЗОВ като самоосигуряващо се лице не са били изплатени. За същия период не са подавани и декаларации 1 и 6. При проверка с ПИК номер липсва информация за този период. От НОИ ми предложиха да подам молба към НАП за изтекла погасителна давност на тези задължения. Има ли вероятност от НАП да не ми приемат молбата поради обстоятелството, че тези осигуровки не стоят като дължими или биха ме накарали да подам декларациите /за да се формира задължението/ и чак тогава да подам тази молба?
Здравейте! ЕООД решава да изкупи ЕТ без заличаване на ЕТ. Запознах се с процедурата по прехвърлянето. Първоначално трябва от НАП да ни издадат едно Удостоверение по чл.77 което удостоверение трябва да приложим към документите за Търговския регистър. Въпроса ми е какви документи да предоставя на НАП, за да ни издадат удостоверението? Някакво искане ли се подава в което да пише какви са необходимите документи? Нали от НОИ не се изиска издаването на определени документи?
Здравейте! ООД отчита положителен финансов резултат за 2012г. През 2013г. прави авансови вноски за първите три тримесечия, но за същата 2013г. е на загуба. През 2014г. отново е на печалба в размер над 13 000лв. Може ли понякакъв начин за 2014г. тези авансови вноски от предходната година да се приспаднат от данака които трябва да внесе?
Добър ден! Когато се съставя платежно нареждане за принудително събиране на публични вземания не се пише код за вид плащане нали?
Исках да кажа че общо за четирите месеца даден работник трябва да получи 1520 ( 380 х4 ).
Здравейте! 5 работника са назначени на граждански договори за срок от 4 месеца като за всеки месечното възнаграждение е по 380лв. (общо за всеки работник брутно възнаграждение по 1520лв). Ще се начислява само ДОД. Как да получа размера на удържания данък?
Основна заплата 380лв., нормативно признати р-ди 95лв., ДОД 28.50лв. за един работник.
За 5 работника 28.50 по 5 е 142.50лв.
142.50лв. за 4 месеца е 570лв.
570 лв. (114*5) общо ли трябва да е удържания данък?
Или зависи от датата на разпределяне на дивидента? Ако е разпределен например през декември трябва да се изплати до 31.01 на следващата година. Ако е разпределен през април до края на месеца следващ тримесечието. Така ли е или не е вярно?
В кои член от закона? Нещо не мога да го намеря?
Здравейте!  :smile1: До кога се изплаща данък дивидент?
Добро утро! Какви документи се подават в НАП при разпределяне на дивидент в полза на чуждестранно ФЛ? От това което прочетох предполагам, че трябва да се подаде Декл. по чл.55. Подава ли се Декл. по чл.73? Щом е окончателен данък би трябвало да се внесе от платеца до 30.04.2014г. и до тогава да се подаде декларацията и данъка да е в размер на 5%.
Как декларира дохода си чуждестранно лице назначено по Договор за управление и контрол?
Намерих го, но това не е само за случаите когато лицето е работило при няколко фирми?
В УП - 2 не се ли пише на отделен ред само ако е променена длъжността за дадена година?
В УП-2 като крайна дата последния работен ден ли се записва, а в УП-3 първия ден в които не е на работа ли? Ако в УП - 3 лицето е било първоначално е на 4 часа а после на 8 часа на отделни редове ли да го пиша или да направя отделно УП - 3 за 4 часа и отделно за 8 часа?
а може ли да ми кажете от кой член на ЗКПО и ЗДДС мога да прочета това
Лек автомобил 5+1 места които се използва в основната дейност.
1. Има ли право на данъчен кредит?
2. Разходите за гориво, резервни части нормативно признати ли са?
Може ли да ми помогнете как най-лесно мога да открия чуждестранна фирма (гръцка, испанска) в интернет която да има посочен Булстат и ДДС номер?
Благодаря ви за отговорите! :)
Като плащане е осчетоводена. Изплатена е по банков път. Фактурата е за продажба без ДДС (изплащане от клиент). Да ви разбирам че като фактура не мога да я отразя?
Трябва ли да се осчетоводи проформа фактура ако има плащане по нея?
Няма оригинална фактура.